Nabídky stáží a stipendií mimo VŠB-TUO

 

 
Programy a nabídky nad rámec meziuniverzitních dohod, další možnosti podpory mobility pro studenty a doktorandy v zahraničí. Tyto stipendijní pobyty si musí studenti zařídit sami.
Jedná se o pobyty organizované Domem zahraničních služeb MŠMT, neziskovými vládními organizacemi, vzdělávacími nadacemi, Evropskou unií, zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi, institucemi vázanými na velvyslanectví cílové země, apod:
 
-          CEEPUS
-          AKTION
-          International Visegrad Fund
-          SCIEX-NMSch Švýcarska
-          Norské fondy a fondy EHP
-          Další nabídky stáží, stipendií, letních škol a jazykových kurzů:
-   APEX
-   CEFRES
-   DAAD
-   EURODESK
-   IFUW
 

© 2016 VŠB-TU Ostrava