Oblasti mobilit se týká činnost následujících studentských organizací působících na VŠB - TU Ostrava:

AIESEC

je největší mezinárodní studentská organizace na světě, která působí ve 110-ti zemích světa. Řízená je pouze svými členy a to vysokoškolskými studenty. Jejím hlavním cílem je rozvíjet potenciál mladých lidí prostřednictvím zahraničních stáží, organizování projektů a možností vzdělávat se mimo školní prostředí.
Hlavní náplní je zprostředkování zahraničních stáží. Studenti z České republiky mají možnost pracovat v zahraničí a naopak zahraniční studenti přijíždí pracovat do českých firem. Studenti tak mají možnost poznat spoustu nových lidí, jiné kultury a zároveň získají cenné pracovní zkušenosti, které si mohou napsat do svých životopisů.
Více informací naleznete na: www.aiesec.cz/ostrava.

IAESTE

IAESTE České republiky je studentská organizace, jejíž hlavní činností je organizování zahraničních odborných stáží. IAESTE se snaží pokračovat v úspěšné tradici aktivit a projektů v oblasti personálního managementu a zvýšit počet zajištěných zahraničních odborných praxí pro české studenty. Také připravuje pro studenty mnoho dalších užitečných projektů jako je Katalog pracovních příležitostí, taneční kurzy, společenské plesy a mnoho dalších.

Další informace získáte na www stránkách IAESTE www.iaeste.cz nebo na stránkách lokálního centra IAESTE při VŠB/TU Ostrava www.vsb.iaeste.cz.


© 2016 VŠB-TU Ostrava