Nanotechnologie na VŠB-Technické univerzitě

Centrum nanotechnologií vzniklo z Vysokoškolského ústavu chemie materiálů (VÚCHEM) 1. února 2007 a jeho založení odráží změny ve výzkumném záměru MŠMT v oblasti nanomateriálů a nanotechnologií.

Vzácná návštěva v CNT

Dr. Mahendra Rai, Ph. D. , přední odborník v oblasti bionanotechnologií, přednášel na konci října (nejen) o svém výzkumu antimikrobiálních vlastností stříbra a syntéze nanočástic pomocí hub.

Spolupráce profesora Rümmeliho s týmem vědců, zabývajícím se nanouhlíky

V průběhu roku 2015 přednášel prof. Mark H. Rümmeli, Ph. D. v CNT v rámci projektu Podpora vědy a výzkumu v MS kraji 2014.


© 2016 VŠB-TU Ostrava