owncloud-logoElektronická knihovna obsahuje materiály, které obohacují učebnice pro určité předměty. Obsah elektronické knihovny se průběžně obměňuje a o všech zdrojích budete informováni vyučujícími.

Jméno Titul Předměty
 Hauer Tomáš  prof. Dr., Mgr. Ethics, Etiské problémy AI, Filozofie I, Filozofie II, Filozofie 20.století
Literatura, PhilosophyVybrané kapitoly z Filozofie, Inženýrská Etika
 Feber Jaromír  doc. PhDr., CSc.  
 Jakubcová Dagmar  Ing. Právo
 Gubová Olga  PhDr. Politologie, Politické aspekty evropské integracePolitical Science, Political Aspects of Evropean Integration, Political Regionalization of Visegrad Countries
 Janíková Markéta  Mgr.  
 Jašková Iva  PhDr.  
 Jemelka Martin  PhDr., Ph.D. Filozofie
 Klega Jiří  Mgr.  
 Kowalíková Petra  Mgr., Ph.D.  
 Malčík Martin  doc. RNDr., Ph.D.  
 Matochová Jana  Mgr., Ph.D. Psychologie
 Miklošíková Miroslava  doc. PhDr., PhD.  
 Páleníčková Libuše  Mgr., Ph.D. Psychologie, Právní a psychologické otázky, Komunikace
 Petříková Pavla  JUDr.  
 Psotka Petr  Mgr.  
 Rakowski Roman  Mgr., Ph.D. Politologie, Dějiny politických ideologií stát vs. trh
 Schneiderová Martina  Mgr., Ph.D. Psychologie, Soft Skills, Soft Skills English
 Siostrzonek Jan  Mgr.  
 Solanský Oldřich  PhDr., Ph.D.  
 Stonišová Mariana  Mgr., Bc. DVT, IDTP, History of Science and Technology
 Šilhanová Zuzana  JUDr.  
 Vicherek Roman  JUDr. Právo
 Vlková Iva  Mgr., Ph.D.  
 Zemčík Tomáš  Mgr., Ph.D. Etika, Filozofie


© 2020 VŠB-TU Ostrava