Název projektuTovární města Baťova koncernu
KódGAP410/10/1995
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na výzkum evropských továrních měst budovaných Baťovým koncernem. Z chronologického hlediska je těžiště výzkumu položeno zejména na konstitutivní fázi jejich vývoje vymezenou přibližně léty 1930–1950. Vzhledem k pojednávaným tématům a problémům je výzkum rozdělen do čtyř hlavních okruhů. První okruh je zaměřen zejména na objasnění otázek souvisejících s genezí specifického sídelního a sociálního modelu, který se stal nedílnou součástí baťovských podnikatelských aktivit. Druhý okruh se koncentruje na objasnění konkrétních otázek a problémů spojených s ekonomickými, sociálními a výrobně-organizačními podmínkami, jež přivedly vedení koncernu k zakládání továrních měst doma i v zahraničí. V třetím okruhu se jedná primárně o zmapování vývoje jednotlivých lokalit a popis jejich specifik. Čtvrtý okruh je zacílen na komparaci baťovského Zlína jako referenčního modelu výstavby s ostatními sledovanými firemními městy. Hlavním výstupem projektu má být obsáhlá monografie.
Rok zahájení2010
Rok ukončení2013
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypStandardní projekty
ŘešitelJemelka Martin doc. PhDr., Ph.D.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=GAP410%2F10%2F1995

Probíhající projekty:

Political Regionalization of Visegrad Countries [ Detail ]

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami [ Detail ]

Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních předmětů na VŠB-TU Ostrava [ Detail ]


Centrum pro výzkum vztahů veřejnosti a průmyslu [ Detail ]

© 2019 VŠB-TU Ostrava