Název projektuFiremní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních předmětů na VŠB-TU Ostrava
KódCZ.1.07/2.2.00/15.0128
Předmět výzkumuPředpoklad rozvoje a zhodnocení poznatků získaných absolventy VŠ při studiu je podmíněn jejich schopností adaptovat se na pracovní prostředí, identifikovat a internalizovat základní pravidla, hodnoty a normy firmy, principy jednání a komunikace, tj. identifikovat a internalizovat prvky firemní kultury. Projekt řeší jednotlivé aspekty firemní kultury jako integrujícího prvku výuky společenských věd na technických VŠ. Prostřednictvím výukových modulů realizovaných v rámci pěti předmětů Katedry společenských věd VŠB-TU Ostrava studenti získají informace o konceptu firemní kultury, o předpokladech jejího úspěšného rozvoje. Osvojí si dovednosti související s procesem adaptace na firemní kulturu, s postupem diagnostiky firemní kultury a s možnostmi utváření, resp. změny firemní kultury. O potenciálu a limitech firemní kultury mohou diskutovat na vyžádaných přednáškách manažerských osobností. Předpokládáme, že některý z výukových modulů absolvuje alespoň 1500 studentů VŠB-TU Ostrava.
Rok zahájení2010
Rok ukončení2013
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
ŘešitelKowaliková Petra Mgr., Ph.D.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=CZ.1.07%2F2.2.00%2F15.0128

Probíhající projekty:

Political Regionalization of Visegrad Countries [ Detail ]

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami [ Detail ]

Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních předmětů na VŠB-TU Ostrava [ Detail ]


Centrum pro výzkum vztahů veřejnosti a průmyslu [ Detail ]

© 2019 VŠB-TU Ostrava