Název projektuInženýrská Etika ( Etické a sociální důsledky nanotechnologií)
KódFRVS2014/119
Předmět výzkumuHlavním cílem předkládaného projektu je nabídnout posluchačům celouniverzitních studijních programů nový předmět - Inženýrská Etika (Etické a sociální důsledky nanotechnologií), tj. vytvořit strukturu nového předmětu a studijní oporu. Předmět bude domovským pracovištěm řešitele (katedra společenských věd VŠB-TU) v první fázi zařazen do jako povinný předmět v rámci studijního programu B 3942 Nanotechnologie. V další fázi, (dle průběhu akreditaci na jednotlivých fakultách), bude jednáno o jeho zařazení do povinně volitelných předmětů v rámci bakalářského studia na dalších technických fakultách VŠB-TUO. Hlavním cílem projektu je vytvoření nového předmětu, který je po metodologické i obsahové stránce inspirován obdobným projektem tří nizozemských technických univerzit - 3TU Centre for Ethics and Technology (Delft University of Technology, Eindhoven University of Technology and the University of Twente). Nový předmět na základě zahraničních zkušeností z oblasti inženýrské etiky, na straně jedné představí jednotlivé aplikační oblasti nanotechnologie jakožto nového a slibného oboru – medicína, ekologie, kosmický výzkum, kosmetika, elektronika, na straně druhé bude analyzovat etické a sociální důsledky a rizika použití a vývoje nanotechnologií. Nanotechnologie v současnosti je třeba chápat jako obor sjednocující přírodovědné, technické a biomedicínské disciplíny k dosažení nových a netradičních řešení. Vzdělávací programy by měly být konstruovány s úsilím reflektovat klíčové vědecké a inženýrské trendy a snahou zajistit souběžnou evoluci technologií a lidského potenciálu. Jako nutná součást při vlastním vzdělávání v nanotechnologiích se jeví nejen znalost nejnovějších poznatků přírodních věd a nejnovějších inženýrských technologií, ale vedle vědeckých poznatků, je třeba hovořit o etických a sociálních dopadech a rizicích.
Rok zahájení2014
Rok ukončení2014
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypProjekty FRVŠ, RPP projekty
ŘešitelHauer Tomáš prof. Dr. Mgr.

Probíhající projekty:

Political Regionalization of Visegrad Countries [ Detail ]

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami [ Detail ]

Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních předmětů na VŠB-TU Ostrava [ Detail ]


Centrum pro výzkum vztahů veřejnosti a průmyslu [ Detail ]

© 2019 VŠB-TU Ostrava