Název projektuFilosofie a metodologie vědy
KódFRVS2015/180
Předmět výzkumuHlavním cílem předkládaného projektu je nabídnout posluchačům inženýrského studia na VŠB-TU Ostrava nový předmět - Filosofie a metodologie vědy, tj. vytvořit strukturu nového předmětu a studijní oporu v elektronické podobě. Předmět bude domovským pracovištěm řešitele (katedra společenských věd VŠB-TU) v první fázi zařazen do nabídky společensko-vědních předmětů na třech fakultách - FAST (Fakulta stavební), FEI (Fakulta elektrotechniky a informatiky) a HGF (Hornicko-geologická fakulta). V další fázi, (dle průběhu akreditaci na jednotlivých fakultách), bude jednáno o jeho zařazení do povinně volitelných předmětů v rámci inženýrského studia na dalších technických fakultách VŠB-TUO. Nově koncipovaný předmět se zabývá vztahem filosofie a přírodních věd. Pohybuje se na pomezí filosofie vědy a epistemiologie. Představuje integrující teoreticko-metodologický základ pro samostatně prováděný výzkum.
Rok zahájení2015
Rok ukončení2015
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypProjekty FRVŠ, RPP projekty
ŘešitelHauer Tomáš prof. Dr. Mgr.

Probíhající projekty:

Political Regionalization of Visegrad Countries [ Detail ]

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami [ Detail ]

Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních předmětů na VŠB-TU Ostrava [ Detail ]


Centrum pro výzkum vztahů veřejnosti a průmyslu [ Detail ]

© 2019 VŠB-TU Ostrava