Název projektuDiagnostika kompetencí manažerského velení v mimořádných krizových situacích
KódTD03000283
Předmět výzkumuProjekt spočívá ve vytvoření diagnostického systému k identifikaci klíčových kompetencí (osobnostních, odborných, fyzických, sociálních) pro management velení v rámci krizového řízení organizací. Aplikací této certifikované metodiky bude možné vytipovat manažery schopné převzít odpovědnost při řešení náhlých závažných událostí, které způsobují narušení stability systému s možným ohrožením jeho bezpečnosti nebo existence, a řídit jejich další kariérní rozvoj. Projekt přesahuje i do VŠ přípravy.
Rok zahájení2016
Rok ukončení2017
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypOMEGA
ŘešitelSchneiderová Martina Mgr., Ph.D.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=TD03000283

Probíhající projekty:

Political Regionalization of Visegrad Countries [ Detail ]

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami [ Detail ]

Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních předmětů na VŠB-TU Ostrava [ Detail ]


Centrum pro výzkum vztahů veřejnosti a průmyslu [ Detail ]

© 2019 VŠB-TU Ostrava