Název projektuDějiny politických ideologií: stát vs. trh
KódRPP2017/180
Předmět výzkumuCílem předloženého projektu je studentům bakalářského a inženýrského studia nabídnout nový předmět „Dějiny politických ideologií: stát vs. trh“, což předpokládá sestavení osnovy předmětu a vytvoření jeho opory v elektronické podobě. Předmět bude pracovištěm řešitele (Katedra společenských věd VŠB-TU) v první fází zařazen do nabídky společensko-vědních předmětů na těchto fakultách: FEI (Fakulta elektroniky a informatiky), EKF (Ekonomická fakulta) a HGF (Hornicko-geologická fakulta). V další fází, dle průběhu akreditace na jednotlivých fakultách, bude jednáno o jeho zařazení do povinně volitelných předmětů v rámci bakalářského a inženýrského studia na dalších fakultách VŠB-TOU. Koncipovaný předmět se zabývá konkrétními (liberalismus, socialismus, konzervatismus, libertarianismus, komunitarismus či neoliberalismus) pohledy politické teorie na vztah trhu a státu od 19. století po současnost.
Rok zahájení2017
Rok ukončení2018
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypProjekty FRVŠ, RPP projekty
ŘešitelRakowski Roman Mgr., Ph.D.

Probíhající projekty:

Political Regionalization of Visegrad Countries [ Detail ]

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami [ Detail ]

Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních předmětů na VŠB-TU Ostrava [ Detail ]


Centrum pro výzkum vztahů veřejnosti a průmyslu [ Detail ]

© 2019 VŠB-TU Ostrava