Název projektuTvorba nového předmětu "Industriální dědictví a technické památky"
KódRPP2016/6
Předmět výzkumuHlavním cílem předkládaného projektu je nabídnout posluchačům bakalářského i inženýrského studia na VŠB-TU Ostrava nový předmět – Industriální dědictví a technické památky, tj. vytvořit strukturu nového předmětu a studijní oporu v elektronické podobě. Předmět bude domovským pracovištěm řešitele (katedra společenských věd VŠB-TU) v první fázi zařazen do nabídky společensko-vědních předmětů na třech fakultách - FS (Fakulta strojní), FEI (Fakulta elektrotechniky a informatiky) a FMMI (Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství). V další fázi, (dle průběhu akreditaci na jednotlivých fakultách), bude jednáno o jeho zařazení do povinně volitelných předmětů v rámci bakalářského i inženýrského studia na dalších technických fakultách VŠB-TUO. Nově koncipovaný předmět se zabývá vztahem k industriálnímu dědictví a památkám, které vypovídají o historickém vývoji různých oborů lidské činnosti a dokládají tak vývoj techniky, vědy a výroby v historii společnosti a jejichž kulturní hodnota je takového stupně, že je v zájmu společnosti jejich trvalé uchování.
Rok zahájení2016
Rok ukončení2016
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypProjekty FRVŠ, RPP projekty
ŘešitelStonišová Mariana Mgr. Bc.

Probíhající projekty:

Political Regionalization of Visegrad Countries [ Detail ]

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami [ Detail ]

Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních předmětů na VŠB-TU Ostrava [ Detail ]


Centrum pro výzkum vztahů veřejnosti a průmyslu [ Detail ]

© 2019 VŠB-TU Ostrava