Název projektuVývoj teoreticko-aplikačních rámců pro sociální změnu v realitě transformace průmyslu
KódTL01000299
Předmět výzkumuCílem je vytvořit prakticko-filozofické rámce (politiky) pro tvůrčí realizátory vzdělávacích, sociálních a zaměstnanostních procedur. Podpora zpřístupní tyto na české reálie zaměřené podklady institucím, které budu nuceny na změny v konceptu reality vyvolané PR4 relevantně, v souladu s dlouhodobými strategickými cíli flexibilně a adekvátně reagovat. Záměrem je vytvořit podkladové studie a teoreticko-metodologická východiska sloužící jako opory pro budování nových strukturálních mechanismů v daných sférách působnosti.
Rok zahájení2018
Rok ukončení2023
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypÉTA
ŘešitelMalčík Martin doc. RNDr., Ph.D.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=TL01000299

Probíhající projekty:

Political Regionalization of Visegrad Countries [ Detail ]

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadané žáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami [ Detail ]

Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních předmětů na VŠB-TU Ostrava [ Detail ]


Centrum pro výzkum vztahů veřejnosti a průmyslu [ Detail ]

© 2019 VŠB-TU Ostrava