Centrum pro výzkum vztahů veřejnosti a průmyslu
bylo výzkumné pracoviště Katedry společenských věd VŠB-TU Ostrava. Jeho cílem bylo monitorování průmyslových lokalit a sběr dat pro vyhodnocování postojů veřejnosti k probíhajícím aktivitám podnikatelské sféry při výstavbě, modernizaci a rekonstrukci jednotlivých oborů průmyslu. Součástí aplikovaného výzkumu v této oblasti byl rozbor faktorů, které působí na vztahy veřejnosti k průmyslu, popularizace vyřešených konfliktů mezi veřejností a výrobní sférou a výzkumná činnost v oblasti etiky podnikání.

Projekty Centra pro výzkum vztahů veřejnosti a průmyslu Fotografie z akcí
Realizace projektu OP VK Společenská odpovědnost firem
Semináře 2007 Slovníiček pojmů
Semináře 2008 Odkazy
Kalendář aktivit Kontakt

ESF VSB CZ

© 2019 VŠB-TU Ostrava