Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních předmětů na VŠB-TU Ostrava

Předpoklad rozvoje a zhodnocení poznatků získaných absolventy VŠ při studiu je podmíněn jejich schopností adaptovat se na pracovní prostředí, identifikovat a internalizovat základní pravidla, hodnoty a normy firmy, principy jednání a komunikace, tj. identifikovat a internalizovat prvky firemní kultury. Projekt řeší jednotlivé aspekty firemní kultury jako integrujícího prvku výuky společenských věd na technických VŠ. Prostřednictvím výukových modulů realizovaných v rámci pěti předmětů Katedry společenských věd VŠB-TU Ostrava studenti získají informace o konceptu firemní kultury, o předpokladech jejího úspěšného rozvoje. Osvojí si dovednosti související s procesem adaptace na firemní kulturu, s postupem diagnostiky firemní kultury a s možnostmi utváření, resp. změny firemní kultury. O potenciálu a limitech firemní kultury mohou diskutovat na vyžádaných přednáškách manažerských osobností. Předpokládáme, že některý z výukových modulů absolvuje alespoň 1500 studentů VŠB-TU Ostrava.

 

© 2019 VŠB-TU Ostrava