Právo

Pro bono Aliance
Stránky neziskové organizace, která se snaží o snazší dostupnost právních služeb pro méně majetné, dále o větší srozumitelnost práva, právních předpisů . Značnou roli hrají v činnosti i lidská práva jako taková.

Bezplatná právní pomoc
Stránky, které se zabývají připravovaným zákonem o bezplatné právní pomoci a současným stavem, kdy je možné získat bezplatnou právní pomoc.

E-právo

Justice.cz
Oficální server českého soudnictví.

ČUZK
Nahlížení do katastru nemovitostí.

Nejvyšší soud
Nejvyšší soud se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud ČR a Nejvyšší správní soud ČR.

Ústavní soud České republiky
Podle čl. 83 Ústavy České republiky je Ústavní soud soudním orgánem ochrany ústavnosti. Sídlem Ústavního soudu je Brno.

Portál veřejné správy
Informace pro občany České republiky.

JURISTIC
je nejstarším volně dostupným prostorem pro bezplatné šíření právních informací v ČR prostřednictvím internetu.

Veřejné licence v České republice
práce uvolněná k volnému stažení věnující se veřejným licencím v České republice. Lze nalézt na stránkách Ústavu práva a technologií - Právnické fakulty MU v Brně.

Právní informační systémy
práce uvolněná k volnému stažení věnující se právním informačním systémům, vyhledávání právnických informací v nich. Lze nalézt na stránkách Ústavu práva a technologií - Právnické fakulty MU v Brně.


Psychologie

Psychologie dnes
časopis o lidech a vztazích mezi nimi.

Českomoravská psychologická společnost
je dobrovolné stavovské, výběrové, vědecké sdružení psychologů České republiky registrované jako občanské sdružení se sídlem v Praze.

Psychologie
wellness pro vaši duši.


© 2020 VŠB-TU Ostrava