Čeština pro cizince

Katedra jazyků Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava se ve své široké nabídce jazyků orientuje také na výuku českého jazyka pro cizince. Tato již dlouholetá specializace umožnila katedře sestavení kvalitních a efektivních výukových programů češtiny, ve kterých vyučuje kvalifikovaný tým odborně vzdělaných pedagogů.

Metodika výuky jednoznačně upřednostňuje nácvik komunikativních dovedností, snahou je, aby se studující již při omezené slovní zásobě a za pomoci nejzákladnějších znalostí gramatiky byli schopni dorozumět v daném jazyce.

Mgr. Karolína Slamová, Ph.D.
vedoucí české sekce
email: karolina.slamova@vsb.cz
tel.: + 420 597 321 740


© 2019 VŠB-TU Ostrava