Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Angličtina I 

Kurz je určen "věčným" začátečníkům, kteří mají za sebou více pokusů o studium angličtiny. Výuka bude zaměřena na osvojení si základních komunikativních dovedností v anglickém jazyce. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností. V kurzu pracujeme s učebnicí English File Elementary a navážeme na lekce probrané v zimním semestru.

Angličtina II INTERNATIONAL EXPRESS

Kurz je určen pro mírně až středně pokročilé uchazeče.

V kurzu budeme pracovat s učebnicí INTERNATIONAL EXPRESS intermediate (ISBN 978-0-19-441825-6), která je zaměřena na praktický jazyk s přesahem do profesní oblasti. Práce s touto knihou pokrývá čtyři důležité oblasti pro vaše využití v praxi: Grammar, Vocabulary, Work skills and Functions. Je určen těm, kteří již dosáhli alespoň minimální jazykové úrovně, chtějí si svou znalost udržet, osvěžit nebo mírně vylepšit a získat pár nových poznatků pro praktické využití ve své profesi.

Anglická konverzace 

Kurz je určen mírně pokročilým až pokročilým a bude veden rodilým mluvčím. Vhodný je zejména pro ty, kteří již dosáhli určité jazykové úrovně (B1-B2) a chtějí se soustředit převážně na schopnost v daném jazyce komunikovat. Tento kurz pomůže posluchačům odstraňovat jazykové bariéry a přispívá ke zvýšení jejich mobility v osobním i pracovním životě. Směřuje k praktickému používání jazyka jako komunikačního prostředku a zaměřuje se na praktické použití angličtiny – především v mluvení a poslechu. Kurz bude orientován na nejpoužívanější jazykové funkce, tematicky na běžné životní situace, schopnost vyjádřit se na dané úrovni pokročilosti a překonání strachu z komunikace v cizím jazyce.