Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Čeština pro cizince I 

Kurz je určen zahraničním studentům, úplným začátečníkům nebo těm, kteří mají minimální znalost českého jazyka. Proběhne na bázi angličtiny a je zaměřen na osvojení si základních komunikativních dovedností v českém jazyce. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

Czech for Foreigners I 

The course is intended for foreign students, complete beginners or those who have minimal knowledge of the Czech language. It is based on English and focuses on the acquisition of basic communicative skills in the Czech language. It systematically develops all language skills (speaking, listening, reading and writing) and language skills (grammar, vocabulary, pronunciation). Teaching is based on the principles of the communication approach to language learning, with an emphasis on practising practical communication skills.

Payment must be made by bank transfer to the account number 127089559 / 0300 with the variable symbol 7121906 by 1st February 2019.