Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Francouzština

Kurz je určen začátečníkům a zaměřuje se na osvojení si základních komunikativních dovedností ve francouzském jazyce. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Důraz bude kladen na aktivní užívání francouzštiny, schopnost dorozumět se v nejčastějších situacích a pohotové vyjadřování.