Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Němčina I 

Kurz je určen "věčným" začátečníkům a těm, kteří již s němčinou začali, pak ji odsunuli a chtějí začít znovu. Výuka je zaměřena na upevnění základů potřebných pro další jazykový rozvoj. Během výuky bude rozvíjen nejen mluvený a psaný projev, ale také schopnost porozumění. Důraz bude kladen zejména na praktický jazyk a rozvoj komunikativních dovedností.

Němčina II 

Kurz je určen pokročilým a zaměřuje se na všeobecnou němčinu. Výuka se bude soustředit na zopakování a prohloubení gramatiky, rozšíření slovní zásoby formou konverzace a poslechu s porozuměním. Je určen těm, kteří již dosáhli alespoň minimální jazykové úrovně, chtějí si svou znalost udržet, osvěžit nebo mírně vylepšit.