Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Španělština I

Kurz je pro začátečníky a je zaměřen na osvojení si základních komunikativních dovedností ve španělském jazyce. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.

Španělština II

Kurz je určen pro mírně pokročilé a je zaměřen na osvojení si základních komunikativních dovedností ve španělském jazyce. Systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, výslovnost). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností.