Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT

Vytvoření takových podmínek na veřejných vysokých školách (dále také „VVŠ“), aby úspěšní a nadějní sportovci s mimořádnou sportovní výkonností mohli studovat a skloubit jak náročné studijní požadavky, tak sportovní přípravu a účast na soutěžích.

logo_victoria_unis_pozitiv

Koordinátor za VŠB-TUO:

Doc.RNDr. Irena Durdová, Ph.D.

irena.durdova@vsb.cz

Tutoři

Všichni pedagogové ITVS

Podpora studentů VŠB-TUO s mimořádnou sportovní výkonností

ÚVOD

Podporovat vrcholové sportovce-vysokoškolské studenty bylo vždy cílem VŠB-TUO na úrovni rektorátu i všech sedmi fakult.

Projekt „Podpora studentů VŠB-TUO s mimořádnou sportovní výkonností v roce 2022“ je zaměřen na podporu a vytvoření podmínek pro studium sportovců na vrcholové úrovni, usnadnění organizační části jejich vysokoškolského studia a metodická podpora při jejich sportovní činnosti. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava podporuje sportování a tělesnou aktivitu studentů, a zvláště se věnuje studentům, kteří sportují na vrcholové úrovni a reprezentují univerzitu a Českou republiku v soutěžích na národní i mezinárodní úrovni. Z mnoha různých šetření a průzkumů vyplývá, že příklad úspěšného sportovce-studenta velice kladně působí na jeho okolí a ostatní studenty následně přivede ke sportování a zdravému životnímu stylu. Studenti – sportovci na vrcholové úrovni představují velmi specifickou skupinu studentů, kterým je potřeba věnovat zvláštní péči a podporu. V rámci projektu plánujeme dále podpořit tyto talentované studenty – vrcholové sportovce individuálním přístupem k jejich studiu a pomoci jim tak skloubit časově náročné aktivity, kterými jsou jejich vysokoškolské studium a sport na vrcholové úrovni.

STANOVENÍ HLAVNÍCH CÍLŮ PROJEKTU

Dlouhodobé cíle

- Prezentace univerzity a projektu ve smyslu podpory studentů-sportovců;

- Seznámení vedení školy a jednotlivých fakult se studenty-sportovci;

- Dbát o pomoc studentům-sportovcům ve smyslu pomoci během náročného studia;

- Podporovat studenty-sportovce v jejich aktivní účasti na ČAH a AM;

- Dbát na psychohygienu vrcholových sportovců-studentů;

- Propagovat podporu vrcholových sportovců-studentů ze strany MŠMT, VSC Victoria;

- Dbát na komunikaci prostřednictvím aplikace MOYOBO.

Střednědobé cíle

- Kontrolní činnost, průběžná kontrola vykonávaných aktivit studentů-sportovců;

- Reprezentační činnost, propagace univerzity, VSC Victoria, MŠMT ČR a projektu;

- Zajišťování benefitního programu pro zapojené studenty-sportovce;

- Zapojení vybraných studentů z projektu UNIS do činností Institutu tělesné výchovy a sportu a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Krátkodobé cíle

- Reprezentace projektu UNIS na akcích VSC Victoria;

- Reprezentace VŠB-TUO na konkrétních sportovních akcích pořádaných Institutem tělesné výchovy a sportu VŠB-TUO (Sportovní den, Technika Run, příměstské tábory);

- Účast na vyhlášení TOP 10 nejlepších sportovců univerzity.

Cílem projektu UNIS je:

- vytvořit na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava vstřícné podmínky tak, aby úspěšní sportovci s mimořádnými sportovními výsledky mohli co nejlépe skloubit vysokoškolské studium se sportovní činností;

- vytvořit databázi studentů – sportovců, reprezentantů VŠB-TUO a podporovat tyto studenty k reprezentaci školy – účast na ČAH, univerzitní turnaje v rámci ČR i EU, univerziády, mezifakultní turnaje v rámci VŠB-TUO, zapojovat tyto sportovce do propagace sportu, zvláště pak na VŠB-TUO. (=prostřednictvím těchto sportovců prezentovat sport, zvláště pak sport na VŠB-TUO);

- vybrat reprezentanty – vrcholové sportovce a být nápomocni k jejich zařazení do VSC při MŠMT ČR. Organizační tým vytvoří podmínky a zajistí další benefity pro studenty-sportovce s cílem vytvořit u studentů psychickou a fyzickou rovnováhu, zvláště v náročném zkouškovém období, pomoc harmonizovat studijní povinnosti, sport a regeneraci, podpořit studenty v jejich aktivitách tak, aby mohli ideálně skloubit vysokoškolské studium a sport.

AKTIVITY PROJEKTU

Koordinátor projektu bude:

- spolupracovat s Vysokoškolským sportovním centrem VICTORIA, řídit se pokyny a účastnit se porad VSC Victoria;

- zpracovávat pravidelný report;

- podporovat studenty VŠB-TUO – sportovce v jejich studiu;

- nápomocen se zajištěním individuálního studijního plánu na všech 7 fakultách VŠB-TUO;

- sledovat, zda jsou plněny náležitosti spojené s individuálním studijním plánem;

- pomáhat studentům – reprezentantům s plněním studijních povinností v případě studijních problémů (konzultace s vyučujícími, zajištění doučování apod.);

- sledovat práci tutorů, zvláště pak k zajištění optimálních podmínek pro sportovce školy;

- zajišťovat další benefity pro reprezentanty – oblast relaxace a regenerace, možnost volného vstupu do univerzitního fitness centra;

- vyzvedávat sportovní činnost univerzity a sportovní reprezentanty uvádět do tzv. sportovní síně slávy VŠB-TUO a navrhovat k ocenění rektora deset nejlepších sportovců v každém akademickém roce;

- řídit se usneseními a pokyny MŠMT ČR, VSC Victoria, EUSA a ČAUS;

- aktivně se účastnit Českých akademický her, případně akademických mistrovství ČR;

- garantovat kontrolu a řízení spolupráce se zapojenými studenty;

- dbát na edukaci studentů o zdravém životním stylu, fyzických a psychických problémech spojených s vrcholovým sportem.

Tutoři (trenéři) zodpovědní za jednotlivé sporty a sportovce budou:

- se sportovci úzce spolupracovat;

- zajišťovat studentům-sportovcům možnost reprezentace;

- přihlašovat sportovce do soutěží vysokých škol (např. ČAH);

- napomáhat studentům-sportovcům při plnění jejich tréninkových plánů;

- sledovat jejich studijní výsledky;

- usilovat o to, aby sportovci univerzity se účastnili v co nejširší míře sportovních akcí v rámci ČR, EU a reprezentovali tak VŠB-TUO, MŠMT ČR, VSC Victoria a projekt UNIS.

Projektový tým Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v rámci projektu bude realizovat tyto aktivity:

Aktivita 1 – oblast řídící činnosti

- je stanoven koordinátor projektu, který řídí organizační tým zabezpečující péči o studenty – vrcholové sportovce;

- bude vytvořena prezentace univerzity a projektu s uvedenými podmínkami podpory studentů-sportovců;

- koordinátor a realizační tým zahájí přípravu koncepce rozvoje sportu na VŠB-TUO, stanoví cíle této koncepce, zpracuje plán začlenění koncepce do rozvoje univerzity z krátkodobého, střednědobého i dlouhodobého hlediska;

- realizační tým zpracuje výběr konkrétních sportovců pro podporu v rámci projektu, stanoví cíle, kterých má být se studenty dosaženo;

- v rámci projektu bude realizační tým poskytovat podporu studentům-sportovcům tak, aby byly optimalizovány podmínky pro skloubení vysokoškolského studia a sportu na vrcholové úrovni těchto studentů-sportovců;

- organizační tým zajistí podmínky pro aktivní účast vybraných studentů-sportovců na sportovních akcích a sportovních soutěžích, zejména na akademických hrách a akademických mistrovstvích (ČAH, AMČR a další);

- organizační tým vytvoří podmínky a zajistí další benefity pro studenty-sportovce s cílem vytvořit u studentů psychickou a fyzickou rovnováhu, zvláště v náročném zkouškovém období, pomoci harmonizovat studijní povinnosti, sport a regeneraci, podpořit je v jejich aktivitách tak, aby mohli ideálně skloubit vysokoškolské studium a sport.

Aktivita 2 – oblast hodnotící činnosti

- koordinátor a realizační tým zajistí průběžnou kontrolu vykonávaných aktivit, kontrolu plnění podmínek projektu ze strany studentů-sportovců, kontrolu jejich studijních

výsledků, sportovních výsledků, zdravotního stavu a průběhu jejich tréninkového procesu;

- organizační tým vyhodnotí realizovanou kontrolní činnost a průběžně zajistí a optimalizuje individuální podmínky pro skloubení vysokoškolského studia a sportovní činnosti jednotlivých studentů-sportovců;

- organizační tým průběžně sleduje a nabízí možnosti ke sportovní činnost studentů-sportovců;

- koordinátor a realizační tým bude provádět kontrolní činnost a průběžně vyhodnocovat, zda sportovci naplňují cíle projektu.

Aktivita 3 – oblast spolupráce s Vysokoškolským sportovním centrem Victoria

- koordinátor projektu bude spolupracovat se zástupci VSC Victoria;

- koordinátor projektu se bude účastnit porad a jednání koordinátorů dle pokynů VSC Victoria;

- koordinátor projektu a realizační tým bude plnit úkoly zadané VSC Victoria vyplývající z projektu;

- koordinátor projektu spolu s realizačním týmem zpracuje průběžné zprávy o realizaci projektu dle pokynů VSC Victoria a závěrečnou zprávu o realizaci a dosažených cílech projektu.

Aktivita 4 – oblast propagační činnosti

- realizační tým zajistí propagaci projektu, univerzity a sportu na VŠB-TUO na webových stránkách univerzity, na Facebooku a v dalších mediálních a komunikačních prostředcích;

- realizační tým zajistí propagaci projektu, Vysokoškolského sportovního centra Victoria, MŠMT ČR a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, bude prezentovat podporu sportu na VŠB-TUO.

Sportovci VŠB-TUO zařazení do programu UNIS.