Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Specializace Sportovní management na Ekonomické fakultě VŠB-TUO

 Ve spolupráci s Katedrou managementu Ekonomické fakulty VŠB-TUO se ITVS podílí na odborné výuce studentů bakalářského studijního programu Ekonomika podniku a management, specializace Sportovní management dle studijního plánu specializace, včetně vedení a oponování bakalářských prací. Jednotliví pedagogové ITVS zajišťují výuku nebo jsou garanty následujících předmětů specializace: Sportovní management a marketing, Vytváření kondičních programů, Výběrový sport A až F, Sportovní trénink, Komunikační dovednosti manažera ve sportu, Profesní etika a etika sportu, Sociologie a filozofie tělesné kultury.