Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Uplatnění absolventů specializace Sportovní management

Absolventi specializace Sportovní management najdou uplatnění obecně:

 • na úrovni vedení sportovní činnosti - vedoucí sportovních družstev i jednotlivců, specialista vyškolený pro řízení velkých sportovních akcí (mistrovství Evropy, světa, Olympijských her atp.), specialista zabývající se uplatněním sportu ve volném čase lidí, v pracovním procesu, mezi zdravotně handicapovanými atp.
 • na úrovni řízení určité sportovní organizace - výkonných výborů sportovních a tělovýchovných svazů, sekretáři svazů, vedoucí sportovních středisek řízených armádou a policií apod.
 • v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování placených tělovýchovných služeb - vedoucí fitness, vedoucí výroby sportovního nářadí a náčiní, pracovníci reklamních a marketingových agentur pro tělesnou výchovu a sport apod.

Absolventi specializace Sportovní management najdou uplatnění zejména:

 • v různých funkcích a na různých úrovních ve stávajících sportovních klubech,    sdruženích a organizacích od místních a regionálních až po svazové a národní
 • ve  firmách, které vyrábějí a prodávají sportovní zboží, náčiní, nářadí, sportovní výzbroj a výstroj
 • v jakýchkoliv institucích a zařízeních, které nabízejí svým klientům a zákazníkům sportovně, rekreačně nebo rehabilitačně zaměřené programy
 • v různých reklamních a marketingových společnostech se sportovní specializací
 • v cestovních kancelářích s turistickými a sportovně-rekreačními programy pro volný čas  ( fitness, wellness programy )
 • v organizacích specializovaných na pořádání sportovních soutěží, setkání, turnajů atp.
 • v komunální sféře
 • v práci pro handicapované občany, pro děti a mládež
 • v oblasti nabídky sportovních služeb různého charakteru
 • v podnikatelské činnosti ve sportu