Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Cíle předmětu

Předmět je určen pro studenty všech výkonnostních úrovní a ročníků VŠB-TU Ostrava a je zaměřen na osvojení respektive zdokonalení vlastních dovedností jednotlivých herních činností jednotlivce, herních kombinací a herních systémů. Předmět vychází z integrovaného přístupu vyučování sportovních her, který je založen na rychlejším rozvinutí herních činností jednotlivce a herních situací, na postupném přechodu od učení herních dovedností v méně proměnlivých podmínkách k praxi s variabilnějšími podmínkami, která zahrnuje také osvojování taktické stránky individuálních činností jednotlivce při řešení herních úkolů, obsažených v herních situacích.

 basketbal

Požadavky na studenta

Aktivní účast ve výuce (80 % docházky v daném semestru), náhrada docházky je možná po vzájemné dohodě i v jiných sportech.

Obsah předmětu

  • Diagnostika počáteční výkonnostní úrovně, zápočtové požadavky, bezpečnost v hodinách TV.
  • Manipulační cvičení zaměřená na kutálení, držení míče, nadhazování a chytání míče.
  • Opakování resp. zdokonalování herních činností jednotlivce- přihrávky (na místě a v pohybu), vedení míče driblinkem, uvolňování hráče bez míče a s míčem, střelba z místa i v pohybu a doskakování (stahování míčů).
  • Opakování resp. nácvik základních herních kombinací i systémů (obranných a útočných), řízená hra v rámci pravidel basketbalu.
  • Hodina TV obsahuje úvodní a průpravnou část (zahřátí a rozcvičení), hlavní část (nácvik a zdokonalení dovedností a samotná hra) a závěrečnou část, přičemž největší část hodiny je věnována samotné hře.

Výsledky učení

Budování kladného vztahu k pohybovým aktivitám, studenti by po absolvování předmětu měli být schopni předvést základní herní činnosti jednotlivce a využívat je společně se základními kombinacemi v průběhu řízené hry basketbalu.