Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hodiny nejsou určeny pro začátečníky, nutná znalost základních herních dovedností: vrchní podání, odbití obouruč spodem i vrchem (bagr, prsty), základní znalost herní taktiky (blokař, polař, postavení v poli , pohyb v poli, zabíhání, vykrývání blokaře td.)

beach

Výsledky učení předmětu

Realizace ve zvoleném sportu, kladný vztah k pohybovým aktivitám, zvládnutí základních herních činností plážového volejbalu. 

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výcvik ve dvojicích, zdokonalování HČJ (10% rozcvičení a strečink + 30% nácvik + 60% průpravná a modifikovaná hra.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet na základě aktivní účasti ve výuce tj. pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině; jsou povoleny 2 neomluvené účasti).

Osnovy výuky

  • Stručná pravidla plážového volejbalu
  • Herní děj jako východisko pro klasifikaci činností hráče v rozehře
  • Činnosti jednotlivce a dvojic v rozehře
  • Taktika hry
  • Herní cvičení. Modifikovaná hra

Cíl - Zvládnutí základních herních činností plážového volejbalu.

beach2

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině, povoleny 2 neomluvené absence

Náhrada zameškaných a neomluvených hodin vždy po dohodě s vyučujícím u kteréhokoliv vyučujícího i ve fit centru.

O náhradě se provádí záznam do prezenčního archu nebo vyučující vystavuje písemné potvrzení.