Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Cíle předmětu

Předmět je určen pro studenty všech výkonnostních úrovní a ročníků VŠB-TU Ostrava a je zaměřen na osvojení respektive zdokonalení vlastních dovedností jednotlivých herních činností jednotlivce, herních kombinací a herních systémů. Během výuky tohoto předmětu získají studenti základní dovednosti v házení a chytání disku, v bránění hráčů (bez disku i s diskem) i útočení, přičemž bude postupováno od učení herních dovedností v méně proměnlivých podmínkách, přes praxi s variabilnějšími podmínkami až po individuální řešení herních situací v samotné hře. Účastníci získají také základní přehled o pravidlech hry a jejich možných modifikacích.

Do hodin TV se pravidelně aktivně zapojují i reprezentanti VŠB-TU Ostrava v ultimate frisbee - hráči univerzitního týmu jELITA.

 frisbee

Požadavky na studenta

Aktivní účast ve výuce (80 % docházky v daném semestru), náhrada docházky je možná po vzájemné dohodě i v jiných sportech.

Obsah předmětu

  • Diagnostika počáteční výkonnostní úrovně, zápočtové požadavky, bezpečnost v hodinách TV.
  • Opakování resp. zdokonalování herních činností jednotlivce- házení disku (na místě a v pohybu), chytání disku, uvolňování hráče s diskem i bez disku.
  • Opakování resp. nácvik základních herních kombinací i systémů (obranných a útočných), řízená hra dle pravidel frisbee.
  • Hodina TV obsahuje úvodní a průpravnou část (zahřátí a rozcvičení), hlavní část (nácvik a zdokonalení dovedností a samotná hra) a závěrečnou část, přičemž největší část hodiny je věnována samotné hře.

Výsledky učení

Budování kladného vztahu k pohybovým aktivitám, studenti by po absolvování předmětu měli být schopni předvést základní herní činnosti jednotlivce a využívat je společně se základními kombinacemi v průběhu řízené hry ultimate frisbee.