Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výuka futsalu na VŠB – TUO probíhá na sportovní hale a je určena jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilé hráče. Studenti se během jednotlivých hodin naučí pravidla futsalu a osvojí si základní futsalové dovednosti, mezi které patří manipulace a vedení míče, přihrávka, střelba, souboj 1v1, herní situace 2v1, 3v2 a hra.

Hráči s vyšší výkonností se můžou zapojit do oddílu futsalu, kde se navíc naučí taktiku hry. Tréninkové jednotky jsou vedeny v daleko větším tempu a intenzitě a rovněž jsou zde složitější herní situace a cvičení.

IMG_9523

Stručná pravidla

Hrací plocha je obdélníkového tvaru, kde délka musí být větší než šířka. Hraje se s míčem velikosti číslo 4 a s tlumeným odskokem. Hry se zúčastňují dvě družstva. Hraje se 4+1 (4 hráči v poli + 1 brankář) a počet střídaní není omezen podobně jako v ledním hokeji. Doba trvání jednoho zápasu je 2×20 min s tím, že pokud je míč mimo hru, časomíra se pozastavuje.

IMG_9598

Hra brankáře

Brankář může hrát na své polovině s míčem u nohy pouze 4 sekundy, při překročení tohoto časového limitu je pískán nepřímý volný kop. Dále brankář jakmile rozehraje svému spoluhráči, tak už nesmí dostat přihrávku zpátky. Při porušení tohoto pravidla se píská nepřímý volný kop z místa, kde se brankář po druhé dotkl míče.

Pravidlo 4 sekund se týká veškérého rozehrávání (autů, rohů, přímých kopů, penalt nebo výhozů brankáře). V případě, že družstvo, které má zahájit hru toto nestihne v daném časovém intervalu 4 sekund, přichází o míč a rozehrává druhý tým. 

IMG_9617

Fauly

Každý tým má za poločas povolených udělat maximálně 5 faulů. Za každý další je tým potrestán pokutovým kopem, který rozehrává soupeř z 10 metrové vzdálenosti od branky a bránící tým navíc nesmí stavět zeď.

IMG_8763

Červená karta

V případě, že hráč obdrží červenou kartu, tak je vyloučen ze hry a do konce zápasu se už do ní nesmí zapojit. Navíc jeho tým je potrestán hru v oslabení, která trvá 2 minuty. V případě, že tým obdrží branku ještě před uplynutím dvou minutového intervalu smí se čtvrtý hráč zapojit do hry, ihned po tomto inkasovaném gólu a následně již hraje v plném počtu.

Rozpis výuky – FUTSAL

 

               1.hodina:            BOZP, organizační pokyny, pravidla futsalu

               2.hodna:             IČJ –vedení a ovládání míče + dynamické protažení

               3.hodina:            IČJ – přihrávky, zpracování a přebírání míče

               4.hodina:            IČJ – střelba a zakončení + hra brankáře

               5.hodina:            hra 1 v 1 + cvičení na rozvoj rychlostních schopností

               6.hodina              hra 2 v 2, 3 v 3

               7.hodina:            přečíslení: 3 v 2, 2 v 1

               8.hodina:            osobní obrana, hra 4 v 4

               9.hodina:            zónová obrana, hra 4 v 4 + cvičení na rozvoj silových schopností

               10.hodina:          útočné systémy 2 – 2, 3 - 1

               11.hodina:          hra power play 5 v 4, obrana + útok

               12.hodina:          řízená hra 4 v 4

               13.hodna:           plnění zápočtových požadavků