Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Předmět je koncipován semestrálně. Hodiny jsou pro všechny herní úrovně bez specifikace hodin pro muže a ženy. Pouze výjimka hodin pro pokročilé, jen herní – studenti musí mít zvládnuté základní herní činnosti jednotlivce. Výuka probíhá ve sportovní hale i v tělocvičně na kolejích s cílem seznámit se se základními herními dovednostmi, technikou a taktikou hry. V hodinách jsou rozvíjeny základní herní činnosti jednotlivce, základní herní kombinace a jejich aplikace při vlastní hře.

 volejbal

Výsledky učení předmětu

Realizace ve zvoleném sportu, zvládnutí základních herních činností jednotlivce ve volejbalu, dovednost aplikovat herní činnosti jednotlivce v základních herních situacích družstva a rozvíjet fyzickou zdatnost a psychickou odolnost hráče.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Skupinová výuka - praktická cvičení vedoucí k rozvoji herních činností jednotlivce i družstva, nácvik technik vedoucích k zvládnutí herních činností hráče při zpracování míče (dvojice, trojice, aj.), rozvoj všech volejbalových dovedností, rozvoj fyzické kondice, rozvoj psychické odolnosti, rozvoj technik práce s vlastním tělem.

Základní = nácvik základních herních činností jednotlivce a základního herního systému, znalost pravidel šestkového volejbalu

SPORTOVNÍ REPREZENTACE – zájemci o sportovní reprezentaci školy v systému vysokoškolských, krajských  přeborů,  musí kontaktovat garanta sportu a mohou se zapojit do společné přípravy v hodinách pro pokročilé (P) a v klubu VSK oddíl volejbal

Vysokoškolský sportovní klub (VSK)  = rekreační forma volejbalu, bez rozlišení hráčské vyspělosti, předpokládá se základní úroveň herních činností jednotlivce a znalost pravidel šestkového volejbalu (muži a ženy hrající Ostravskou volejbalovou ligu, vysokoškolskou ligu)

Vysokoškolský sportovní klub (VSK) Pokročilý = tvorba širšího zásobníku herních činností jednotlivce a nácvik jednoduchých herních kombinací, předpokládá se znalost základních útočných a obranných herních kombinací (muži a ženy hrající soutěž krajský a okresní přebor)

Výběr = reprezentační výběr VŠB – TU Ostrava na Českých akademických hrách

TURNAJE A AKCE – Mikulášský volejbal, Sportovní den, aktivity ve zkouškovém období, aj. (vhodné pro náhradu zameškané výuky)

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet na základě aktivní účasti ve výuce tj. pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině; jsou povoleny 2 neomluvené účasti).

Osnovy výuky

 1. BOZP- seznámení se základními pravidly dodržování bezpečnosti v hodinách, při vzniku úrazu, při zjištění závad na sportovišti; výukový plán, doporučený program, podmínky pro zápočet; HČJ a hra.
 2. Výukový plán
 • volejbalové střehy a pohyb hráče po hřišti
 • nácvik techniky odbití prsty, bagrem
 • nácvik útočných činností – lob, smeč
 • nácvik obranných činností - blok jednotlivce, dvojblok
 • vykrývání jednotlivce, družstva
 • nácvik podání
 • základní postavení hráčů na hřišti při vlastním útoku
 • základní postavení hráčů při vlastní obraně
 • řízená hra
 • seznámení se základními pravidly volejbalu
 • vlastní hra
 • hra
 • Doplňkový program: zvyšování fyzické kondice, posilování se zaměřením na oslabené svalové partie.
 1. Hra a zápočet

Cíl

Cílem výuky je rozšířit pohybové dovednosti, dosáhnout u studentů zvládnutí základních herních činností jednotlivce i družstva a tyto dovednosti umět uplatnit při vlastní hře. Umět dodržovat základní pravidla při postavení hráčů družstva jak při vlastním útoku, tak při vlastní obraně a zvládat psychicky i fyzicky stresové situace vzniklé při vlastní hře, naučit se předjímat herní situace a dle svých schopností na ně adekvátně reagovat.

 Mikulášský turnaj

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině, povoleny 2 neomluvené absence

Náhrada zameškaných a neomluvených hodin vždy po dohodě s vyučujícím v ostatních hodinách tělesné výchovy. O náhradě se provádí záznam do prezenčního archu nebo vyučující vystavuje písemné potvrzení.