Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT

Vytvoření takových podmínek na veřejných vysokých školách (dále také „VVŠ“), aby úspěšní a nadějní sportovci s mimořádnou sportovní výkonností mohli studovat a skloubit jak náročné studijní požadavky, tak sportovní přípravu a účast na soutěžích. Při výběru studentů do projektu je zohledňována jak sportovní výkonnost, tak i studijní výsledky. 

Studenti, kteří splňují podmínky pro zařazení do projektu UNIS pro rok 2024 (UNIverzitní Sport | VICTORIA VSC), mohou do 26. listopadu 2023 vyplnit dotazník databáze reprezentantů ČR a VŠB-TUO https://forms.gle/ndg8cFyWvT1xddjbA. V případě splnění podmínek zařazení a výběru do užšího výběru sportovců Vás bude kontaktovat koordinátor projektu. 

logo_victoria_unis_pozitiv

Koordinátor za VŠB-TUO:

PhDr. Roman Vala , Ph.D.

roman.vala@vsb.cz

Podpora studentů VŠB-TUO s mimořádnou sportovní výkonností

ÚVOD

Podporovat vrcholové sportovce-vysokoškolské studenty bylo vždy cílem VŠB-TUO na úrovni rektorátu i všech sedmi fakult.

Projekt „Podpora studentů VŠB-TUO s mimořádnou sportovní výkonností v roce 2022“ je zaměřen na podporu a vytvoření podmínek pro studium sportovců na vrcholové úrovni, usnadnění organizační části jejich vysokoškolského studia a metodická podpora při jejich sportovní činnosti. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava podporuje sportování a tělesnou aktivitu studentů, a zvláště se věnuje studentům, kteří sportují na vrcholové úrovni a reprezentují univerzitu a Českou republiku v soutěžích na národní i mezinárodní úrovni. Z mnoha různých šetření a průzkumů vyplývá, že příklad úspěšného sportovce-studenta velice kladně působí na jeho okolí a ostatní studenty následně přivede ke sportování a zdravému životnímu stylu. Studenti – sportovci na vrcholové úrovni představují velmi specifickou skupinu studentů, kterým je potřeba věnovat zvláštní péči a podporu. V rámci projektu plánujeme dále podpořit tyto talentované studenty – vrcholové sportovce individuálním přístupem k jejich studiu a pomoci jim tak skloubit časově náročné aktivity, kterými jsou jejich vysokoškolské studium a sport na vrcholové úrovni.

Sportovci VŠB-TUO zařazení do programu UNIS.