Vysokoškolský Sportovní Klub (VSK)

Vítáme Vás na webových stránkách Vysokoškolského Sportovního Klubu (VSK) Vysoké školy báňské - Technické univezity Ostrava!

Činnost VSK VŠB-TU Ostrava je finančně dotována z programu „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017“.

smk-logo

Kontakty na vedoucí představitele VSK
Předseda: prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., vaclav.snasel@vsb.cz,  +420 597 325 285
Místopředseda: Doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D., irena.durdova@vsb.cz, +420 597 323 750
Tajemník: Mgr. Jiří Žídek, jiri.zidek@vsb.cz, +420 597 323 756

Adresa pro korenspondenci
Vyskokoškolský Sportovní Klub
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava - Poruba

erb-vsb
ostrava

© 2018 VŠB-TU Ostrava