Katedra zajišťuje výuku matematiky v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech na pěti fakultách VŠB – TUO a na dalších univerzitních oborech.

Obsah výuky je zaměřen na vzdělávání budoucích inženýrů, pro něž je matematika nástrojem modelování a řešení úloh odpovídajících jejich odbornému zaměření.

Studijní obor Aplikované vědy a technologie

avt.vsb.cz

Potřebuješ pomoct s matematikou?

Navštiv Math Support Centre!

Kde? Kampus Ostrava-Poruba, budova Nové knihovny, 2.patro, místnost NK 201. http://msc.vsb.cz

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Seminář "Moderní matematické metody v inženýrství"

http://konference3mi.vsb.cz

Soustředění MOFO

http://jcmf.vsb.cz/mo/MOFOstranky/

Mezinárodní spolupráce katedry
  • Politechnika Śląska, Gliwice, Polsko
  • Slovenská technická univerzita v Bratislavě
  • Université de Caen Basse Normandie, Francie
  • Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Francie
  • Institute for Energy and Transport, Energy Security Unit, Ispra, Itálie
  • Universitetet i Agder, Kristiansand, Norsko


© 2018 VŠB-TU Ostrava