Web: http://www.vsb.cz/714
Telefon:  597 324 152 (sekretariát)
Adresa: 17. listopadu 15
  708 33 Ostrava - Poruba

Vedení katedry

Vedoucí katedry prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Zástupci vedoucího katedry RNDr. Petr Volný, Ph.D. , doc. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
Tajemník Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.

Vedoucí oddělení

Stavební fakulta RNDr. Petr Volný, Ph.D.
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Mgr. Jiří Vrbický, Ph.D.
Strojní fakulta Mgr. Petr Otipka
Hornicko-geologická fakulta Mgr. Jaroslav Drobek, Ph.D.
Fakulta bezpečnostního inženýrství doc.Dr.Mgr. Ivan Kolomazník

Sekretariát

Ing. Vanda Dubáčová, Marcela Palatá


© 2018 VŠB-TU Ostrava