Pedagogické studium pro učitele odborných předmětů - akreditace MŠMT - 583/2017-1-221

Odborný garant
doc. PhDr. Miroslava Miklošíková, PhD.

Studium je určeno pro absolventy vysokých škol technických a ekonomických, kteří vyučují odborné předměty na středních školách bez příslušné pedagogické kvalifikace (§ 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb),studenty magisterského studia všech fakult VŠB-TU Ostrava,zájemce, kteří část vzdělávacího programu absolvovali v jiné vzdělávací instituci a chtěli by jej úspěšně ukončit.

Studijní plán - Učebna NK 239
Název předmětu 1. semestr 2. semestr 3. semestr 4. semestr
  Př - Sem Př - Sem Př - Sem Př - Sem
Úvod do studia Z      
Obecná a srovnávací pedagogika Z, ZK      
Výchova ke zdraví Z      
Pedagogická komunikace Z, ZK      
Filozofie výchovy Z      
 
Obecná a vývojová psychologie   Z, ZK    
Sociální pedagogika   Z    
Obecná didaktika   Z,ZK    
Seminář k závěrečné práci   Z    
 
Didaktika odborných předmětů     Z, ZK  
Teorie a metodika výchovy     Z, ZK  
Pedagogická a sociální psychologie     Z, ZK  
Školský management     Z  
 
Tvorba a užití didaktických médií       Z, ZK
Speciální pedagogika       Z
Pedagogická praxe       Z
Závěrečná práce       Z
Závěrečné zkoušky        
Z - Zápočet, ZK - Zkouška

Př - přednáška, Sem - seminář, Z - zápočet, ZK - zkouška

Prezenční studium vzdělávacího programu „Pedagogické studium pro učitele odborných předmětů“ probíhá v odpoledních hodinách pracovních dnů, frekventanti kurzu jsou s rozvrhem seznámení na první informační schůzce.

Podmínky přijetí ke studiu vzdělávacího programu

 • absolvování magisterského studia technické nebo ekonomické specializace,
 • doručení přihlášky, která je k dispozici na našich vebových stránkách
 • ověřená kopie o získání odborné kvalifikace,

Přihlášku a ověřenou kopii vysokoškolského diplomu zaslat poštou nebo odevzdat osobně na sekretariát katedry vždy do 31. 8. příslušného akademického roku.

Způsob ukončení studia

 1. Obhajoba závěrečné práce (rozsah minimálně 35 stran textu).
 2. Absolvování závěrečné zkoušky z:
  1. psychologie
  2. pedagogiky
  3. didaktiky odborných předmětů

Doklad o absolvování studia

Absolventi po ukončení studia získají podle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. osvědčení o absolvovaném vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání zaměřeném na přípravu učitelů střední školy .

Cena studia

1. rok studia (1. a 2. semestr) 9 000,- Kč
2. rok studia (3. a 4. semestr) 9 000,- Kč

Kontaktní osoby:

doc. PhDr. Miroslava Miklošíková, Ph.D. doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D. Mgr. Iva Vlková, Ph.D.
akademický pracovník
akademicky pracovník akademický pracovník
email: miroslava.miklosikova@vsb.cz email: martin.malcik@vsb.cz email: iva.vlkova@vsb.cz
tel.: + 420 597 323 258 tel.: + 420 597 323 254 tel.: + 420 597 325 503

Další informace a hodnocení studia naleznete na naší Facebookové stránce.


© 2020 VŠB-TU Ostrava