Inženýrská pedagogika - akreditace IGIP, reg. číslo CZ-001

Předmětová skladba Inženýrské pedagogiky je následující:

Studijní plán - Učebna NK 239
Název předmětu 1. týden
2. týden 3. týden
4. týden
  Př - Sem Př - Sem Př - Sem Př - Sem
Úvod do studia 4 - 0 Z      
Pedagogika obecná a srovnávací 15 - 15 Z, ZK      
Biologie člověka 10 - 5 Z, ZK      
Pedagogická komunikace 10 - 15 Z, ZK      
Pedagogická etika   12 - 6 Z, ZK    
Psychologie obecná a vývojová   10 - 15 Z, ZK    
Didaktika obecná   10 - 15 Z, ZK    
Seminář k závěrečné práci   5 - 0 Z    
Didaktika odborných předmětů     15 - 15 Z, ZK  
Teorie a metodika výchovy     10 - 5 Z, ZK  
Psychologie pedagogická     10 - 15 Z, ZK  
Školský management     11 - 2 Z  
Tvorba a užití didaktických médií       9 - 6 Z
Psychologie sociální       10 - 10 Z, ZK
Sociální pedagogika       8 - 7 Z
Pedagogická praxe       40 Z

Př - přednáška, Sem - seminář, Z - zápočet, ZK - zkouška

Průběh studia

Studium Inženýrské pedagogiky probíhá ve čtyřech výukových týdnech, a to vždy ve zkouškovém období. Výuka začíná vždy ve zkouškovém období zimního semestru. Osnovy předmětů jsou modifikovány tak, aby v nich byla zohledněna specifika vysokoškolské edukace.

Podmínky přijetí ke studiu vzdělávacího programu

 • absolvování magisterského studia technické nebo ekonomické specializace,
 • doručení přihlášky, která je k dispozici na našich vebových stránkách
 • ověřená kopie o získání odborné kvalifikace,

Přihlášku a ověřenou kopii vysokoškolského diplomu zaslat poštou nebo odevzdat osobně na sekretariát katedry vždy do 15. 12. příslušného akademického roku.

Způsob ukončení studia

 1. Obhajoba závěrečné práce (rozsah minimálně 35 stran textu).
 2. Absolvování závěrečné zkoušky z:
  1. psychologie
  2. pedagogiky
  3. didaktiky odborných předmětů

Doklad o absolvování

Absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu Inženýrská pedagogika. Absolventi kurzu mohou požádat o přidělení titulu Ing. Paed. IGIP. Podmínky pro přidělení titulu naleznete na stránkách IGIP.

Cena studia

7 000,- Kč pro zaměstnance VŠB-TUO
10 000,- Kč pro ostatní zájemce

Kontaktní osoby:

doc. PhDr. Miroslava Miklošíková, Ph.D. doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D. Mgr. Iva Vlková, Ph.D.
akademický pracovník
akademicky pracovník akademický pracovník
email: miroslava.miklosikova@vsb.cz email: martin.malcik@vsb.cz email: iva.vlkova@vsb.cz
tel.: + 420 597 323 258 tel.: + 420 597 323 254 tel.: + 420 597 325 503

Další informace a hodnocení studia naleznete na naší Facebookové stránce.


© 2020 VŠB-TU Ostrava