Nanotechnologie na VŠB-Technické univerzitě

Centrum nanotechnologií vzniklo z Vysokoškolského ústavu chemie materiálů (VÚCHEM) 1. února 2007 a jeho založení odráží změny ve výzkumném záměru MŠMT v oblasti nanomateriálů a nanotechnologií.


© 2019 VŠB-TU Ostrava