Mezinárodní spolupráce

 • prof. Peter Filip, Center for Advanced Friction Studies, Southern Illinois University Carbondale, Carbondale, Illinois, spolupráce v oblastni frikčních materiálů (J. Kukutschová);
 • prof. Banmali S. Rawat, Department of Electical and Biomedical Engineering, University of Nevada, Reno University of Nevada, USA, oblast nanostrukturovaných senzorů (J. Pištora);
 • prof. Vijay K. Ramani, Department of Chemical and Biolgical Engineering Illinois Institute of Technology, Chicago, USA, oblast kompozitních materiálů pro baterie (G. Simha Martynková);
 • prof. Zbigniew Celinski, University of Colorado at Colorado Springs, USA, teoretický a experimentální výzkum nových materiálů pro UHF senzoriku (J. Pištora);
 • prof. Michael Cada, Dalhousie University, Halifax, Kanada, polovodičová plazmonika a fotonické krystaly (J. Pištora);
 • prof. Mark H. Rümmeli, Center for Integrated Nanostructure Physics Sungkyunkwan University, Korea, spolupráce v oblasti uhlíkatých materiálů (G. Simha Martynková, D. Plachá);
 • prof. Yafei Lu, The Key Laboratory of Beijing City on Preparation and Processing of Novel Polymer Materials, Beijing University of Chemical Technology, Beijing, Čína, spolupráce v oblasti frikčních materiálů (J. Kukutschová, G. Simha Martynková);
 • prof. Koki Watanabe, Fukuoka Institute of Technology, Japonsko, interakce elektromagnetických vln s defektními periodickými strukturami (J. Pištora);
 • prof. Kiyotoshi Yasumoto, Kyushu University, Fukuoka, Japonsko, elektromagnetické pole v mikro a nanostrukturách (J. Pištora);
 • Dr. Alicja Bachmatiuk, CMPW PAN, Zabrze, Polsko, dlouholetá spolupráce v oblasti uhlíkatých materiálů (G. Simha Martynková, D. Plachá);
 • Dr. Agnieszka Jastrzębska, Faculty of Materials Science and Engineering Warsaw University of Technology, Warsaw, Polsko, příprava nanomateriálů, příprava projektu v rámci Horizonu 2020 (G. Simha Martynková, D. Plachá);
 • assoc. prof. Wanda Ziemkowska, Faculty of Materials Science and Engineering, Warsaw University of Technology, Warsaw, Polsko, příprava nanomateriálů, příprava projektu v rámci Horizonu 2020 (G. Simha Martynková, D. Plachá);
 • prof. L. T. Baczewski, Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Polsko, (J. Pištora);
 • prof. A Maziewski, Helmholtz-Zentrum, Bialystok University, Polsko (J. Pištora);
 • doc. Ing. Miroslav Boča, Ph.D., RNDr. Jana Madejová, Dr.Sc., Ing. Helena Pálková, Ph.D., Ústav anorganické chemie, Slovenská akademie věd, Bratislava, Slovensko, dlouholetá spolupráce v oblasti taveninových soustav, silikátových materiálů a FTIR analýzy (G. Simha Martynková, D. Plachá, S. Holešová, M. Valášková);
 • Ing. Ivo Vávra, CSc., Elektrotechnický ústav, Slovenská akademie věd, Bratislava, Slovensko, spolupráce v oblasti elektronové mikroskopie - SEM, TEM a biomimetika (J. Pištora, G. Kratošová);
 • MUDr. Jana Tulinská, Ph.D., Oddelenie imunológie a imunotoxikológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Slovensko (P. Peikertová);
 • RNDr. Alena Kažimírová, Oddelenie experimentálnej a aplikovanej genetiky, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Slovensko (P. Peikertová);
 • prof. Mohamed El Mansori, ENSAM, Paris, Francie, oblast frikčních kompozitů (G. Simha Martynková);
 • dr. Martin Foldyna, LPICM, École Polytechnique, Palaiseau, Francie, vývoj nových levných fotovoltaických článků z polykrystalického křemíku (K. Postava);
 • prof. Barbara Rothen-Rutishauser, Adolphe Merkle Institute, University of Fribourg, Švýcarsko, oblast testování nanomateriálů na tkáňových kulturách (J. Kukutschová);
 • prof. Mahendra Rai, Department of Biotechnology, Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati, Indie, oblast bionanotechnologií (G. Kratošová);
 • prof. Hatem Akbulut, Faculty of Engineering, Metallurgical and Materials Engineering, Sakarya University, Sakarya, Turecko, oblast Li-baterií (G. Simha Martynková);
 • prof. Vakhtang Jandieri, Tbilisi University, Gruzie, reálné nanostrukturované periodické systémy (J. Pištora);
 • prof. David Rafaja, TU Bergakademii Freiberg, Německo, oblast charakterizace materiálů pomocí transmisní elektronové mikroskopie, v posledních letech spolupracuje na charakterizaci speciální cordieritové keramiky (M. Valášková);
 • prof. Xiaofeng Xie, Tsinghua University, Beijing, Čína, výzkum systémů průtočných baterií (G. Simha Martynková)

 

 

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava