Zkušební laboratoř č. 1166

V laboratořích CNT je zaveden systém managementu, který splňuje požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005. Systém managementu je dokumentován v Příručce kvality CNT, která je k dispozici k nahlédnutí na vyžádání zákazníka.
Laboratoře CNT jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pod číslem 1166. Laboratoři byl přiznán flexibilní rozsah akreditace, umožňující do určité míry modifikovat zkušební metody, a tím vycházet vstříc požadavkům zákazníka. Flexibilní rozsah je součástí přílohy k Osvědčení o akreditaci.

V rámci spolupráce s Institutem environmentálních technologií VŠB-TUO (IET VŠB-TUO, 17.listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba) byla rozšířena akreditace Centra nanotechnologií, zkušební laboratoře č. 1611, o pracoviště Laboratoře IET, které zajišťuje v rámci akreditovaných zkoušek analýzy emisí, imisí a pracovního prostředí vybraných skupin organických látek, viz Příloha k Osvědčení o akreditaci ze dne 29.8.2016.

 

Manažer kvality:

doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
zástupce ředitele CNT pro vědu a výzkum a analytickou činnost

 

Protokoly o zkouškách podepisují:

prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.

ředitel CNT

prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.

zástupce ředitele CNT pro pedagogickou činnost
vedoucí oddělení anorganické chemie

doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.

zástupce ředitele CNT pro vědu a výzkum
manažer kvality

doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.

vedoucí oddělení zkoušení materiálů

Ing. Zdenek Lacný

vedoucí oddělení organické analýzy

Kontakt na pracoviště Laboratoř IET:

prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.,
ředitelka IET,
tel.: +420 597 327 300,
e-mail: lucie.obalova@vsb.cz
Mgr. Pavel Buček, Ph.D.,
vedoucí Laboratoře IET,
tel.: +420 597 327 321,
e-mail: pavel.bucek@vsb.cz

 

Osvědčení o akreditaci CZ a EN

Seznam akreditovaných zkoušek CZ a EN


© 2019 VŠB-TU Ostrava