Publikační činnost

Rok 2016

Originální práce publikované v mezinárodních impaktovaných časopisech

· Vilímová, P.; Tokarský, J.; Peikertová, P.; Mamulová Kutláková, K.; Plaček, T.: Influence of thermal and UV treatment on the polypropylene/graphite composite. Polymer Testing 52, 46-53, 2016.

· Plevová, E.; Vaculíková, L.; Kožušníková, A.; Ritz, M.; Simha Martynková, G.: Thermal expansion behaviour of granites. J. Therm. Anal. Calorim. 123 (2), 1555-1561, 2016.

· Pang, J.; Bachmatiuk, A.; Ibrahim, I.; Fu, L.; Plachá, D.; Simha Martynková, G.; Trzebicka, B.; Gemming, T.; Eckert, J.; Rümmeli, M. H.: CVD growth of 1D and 2D sp2 carbon nanomaterials. J. Mater. Sci. 51 (2), 640-667, 2016.

· Tokarský, J.; Kulhánková, L.; Neuwirthová, L.; Mamulová Kutláková, K.; Vallová S.; Stýskala, V.; Čapková, P.: Highly anisotropic conductivity of polyaniline / montmorillonite nanocomposite. Mater. Res. Bull. 75 (2016) 139.

· Kuzníková, Ľ.; Dědková, K.; Pavelek, L.; Kupková, J.; Váňa, R.; Kukutschová, J.: Synthesis and characterization of samarium oxide nanocrystystallites. J. Nanosci. Nanotechnol. 16 (2016) doi: 10.1166/jnn.2016.12555.


Rok 2015

Originální práce publikované v mezinárodních impaktovaných časopisech

· Jiang, S.; Mi, R.; Yun, R.; Qi, S.; Zhang, X.; Lu, Y.; Matějka, V.; Peikertová, P.; Tokarský, J.: Structure and properties of kaolinite intercalated with potassium acetate and their nanocomposites with polyamide 1010. J. Thermoplast. Compos. (2015) doi: 10.1177/089.

· Dvořáčková, J.; Bielniková, H.; Kukutschová, J.; Peikertová, P.; Filip, K.; Zelenik, P.; Komínek, M.; Uvirová, J.; Přádná, Z.; Čermáková, I.; Dvořáček, :Detection of nano- and microsiced particls in routine bioptic material - Pilot study. Biomed. Pap. 159 (2015) 87.

· Rozumová, L.; Motyka, O.; Čabanová, K.; Seidlerová, J.: Stabilization of waste bottom ash generated from hazardous waste incinerators. J. Environ. Chem. Eng. 3 (2015) 1-9.

· Čábalová, L.; Čabanová, K.; Bielniková, H.; Kukutschová, J.; Dvořáčková, J.; Dědková, K.; Zeleník, K.; Komínek, P.: Micro- and nanosized particles in nasal mucosa: A pilot study. BioMed Research International, Article ID 505986.

· Dědková, K.; Janíková, B.; Matějová, K.; Čabanová, K.; Váňa, R.; Kalup, A.; Hundáková, M.; Kukutschová, J.: ZnO/graphite composites and its antibacterial activity at different conditions. J. Photoch. Photobio. B 151 (2015) 256.

· Drobíková, K.; Plachá, D.; Motyka, O.; Gabor, R.; Mamulová Kutláková, K.; Valová, S.; Seidlerová, J.: Recycling of blast furnace sludge by briquetting with starch binder: Waste gas from thermal treatment utilizable as a fuel. Waste Manage. (2015) (dostupné on-line).

· Luňáček, J.; Lesňák, M.; Jandačka, P.; Dvorský, R.; Řepková, J.; Seidlerová, J.; Vitkovská, N.: Efficienty of High Gradient Magnetic Separation Applied to Micrometric Magnetic Particles. Separ. Sci. Technol. 50 (2015) 2606.

· Motyka, O.; Macečková, B.; Seidlerová, J.; Krejčí, B.: Environmental factors affecting trace metal accumulation in two moss species. Carpath. J. Earth Environ. Sci. 10 (2015) 57.

· Drobíková, K.; Rozumová, L.; Otoupalíková, H.; Seidlerová, J.: Bioleaching of Hazardous Waste. Chem. Pap. 69 (2015) 1193.

· Kostura, B.; Škuta, R.; Plachá, D.; Kukutshová, J.; Matýsek, D.: Mg-Al-CO3 hydrotalcite removal of persistent organic disruptor - Nonylphenol from aqueous solutions. Appl. Clay. Sci. 114 (2015) 234.

· Grycová, E.; Seidlerová, J.; Strympl, P.; Vallová, S.: Study of Salivary Stones. Chem Listy 109 (2015) 630.

· Reli, M.; Edelmannová, M.; Sihor, M.; Praus, P.; Svoboda, L.; Mamulová Kutláková, K.; Otoupalíková, H.; Čapek, L.; Hospodková, A.; Obalová, L., Kočí, K.: Photocatalytic H-2 generation from aqueous ammonia solution using ZnO photocatalysts prepared by different methods. Int. J. Hydrogen. Energ. 40 (2015) 8530.

· Vaculíková, E.; Plachá, D.; Jampílek, J.: Toxicology of Drug Nanocarriers. Chem. Listy 109 (2015) 346.

· Jandačka, P.; Kašparová, B.; Jirásková, Y.; Dědková, K.; Mamulová Kutláková, K.; Kukutschová, J.: Iron-based Granules in Body of Bumblebees. Biometals 28 (2015) 89.

· Mamulová Kutláková, K.; Tokarský, J.; Peikertová, P.: Functional and Eco-friendly Nanocomposite Kaolinite/ZnO with High Photocatalytic Activity. Appl. Catal. B-Environ. 162 (2015) 392.

· Hundáková, M.; Tokarský, J.; Valášková, M.; Slobodian, P.; Pazdziora, E.; Kimmer, D.: Structure and antibacterial properties of organo-vermiculite/polyethylene nanocomposites. Solid. State. Sci. 48 (2015) 197.

· Barošová, H.; Dvořáčková, J.; Motyka, O.; Mamulová Kutláková, K.; Peikertová, P.; Rak, J.; Bielniková, H,; Kukutschová, J.: Metal-based particles in human amniotic fluids of fetuses with normal karyotype and congenital malformation - a pilot study. Environ. Sci. Pollut. Res. 22 (2015) 7582.

· Dědková, K.; Janíková, B.; Matějová, K.; Peikertová, P.; Neuwirthová, L.; Holešinský, J.; Kukutschová, J.: Preparation, characterization and antibacterial properties of ZnO/kaoline nanocomposites. J. Photoch. Photobio. B 148 (2015) 113.

· Dědková, A.; Lang, J.; Matějová, K.; Peikertová, P.; Holešinský, J.; Vodárek, V.; Kukutschová, J.: Nanostructured composite material graphite/TiO2 and its antibacterial activity under visible light irradiation. J. Photoch. Photobio. B 149 (2015) 265.

· Yadav, A.; Kon, K.; Kratošová, G.; Duran, N.; Ingle, A. P.; Rai, M: Fungi as an efficient mycosystem for the synthesis of metal nanoparticles: progress and key aspects of research. Biotechnol. Lett. 37 (2015) 2099.

· Pang, J. B.; Bachmatiuk, A.; Fu, L.; Mendes, R. G.; Libera, M.; Plachá, D.; Simha Martynková, G.; Trzebická, B.; Gemming, T.; Eckert, J.; Rümmeli, M. H.: Direct synthesis of graphene from adsorbed organic solvent molecules over copper. RSC Advances 5 (2015) 60884.

Užitné vzory

· Plachá, D.; Simha Martynková, G.; Mikeska, M.: Filtr pro odstranění anorganických i organických látek z kontaminovaných vod (2015), č. dok. 28493.

Funkční vzorky

· J. Tokarský, K. Mamulová Kutláková: Fotoaktivní nanokompozit ZnO/stevensit. (2015) Ev. č. 039/10-07-2015_F.


Rok 2014

Originální práce publikované v mezinárodních impaktovaných časopisech

· Kratošová, G.; Dědková, K.; Vávra, I.; Čiampor, F.: Investigation of Nanoparticles in Biological Objects by Electron Microscopy Techniques, In: Intracellular Delivery, vol. 2 (Ed: Aleš Prokop), Springer Verlag, 2014, ISBN 978-94-017-8895-3, Part II. pp. 165-188.

· Tokarský, J.; Maixner, M.; Peikertová, P.; Kulhánková, L.; Burda, J. V.: The IR and RAMAN spectra of polyaniline adsorbed on glass; comparison of experimental, empirical force field, and quantum chemical results. Eur. Polym. J. 57 (2014) 47.

· Schroefel, A.; Kratošová, G.; Šafařík, I.; Šafaříková, M.; Raska, I.; Shor, L. M.: Applications of biosynthesized metallic nanoparticles - A review. Acta Biomater. 10 (2014) 4023.

· Čapková, P.; Matějka, V.; Tokarský, J.; Peikertová, P.; Neuwirthová, L.; Kulhánková, L.; Beňo, J.; Stýskala, V.: Electically conductive nanocomposite eluminosilicate/graphene. J. Eur. Ceram. Soc. 34 (2014) 3111.

· Kulhánková, L.; Tokarský, J.; Peikertová, P.; Ivánek, L.; Mamulová Kutláková, K.; Čapková, P.: Structure and properties of polyaniline/montmorillonite nanocomposites prepared under various conditions. Mater. Technol. 29 (2014) 301.

· Kulhánková, L.; Tokarský, J.; Matějka, V.; Peikertová, P.; Vallová, S.; Mamulová Kutláková, K.; Stýskala, V.; Čapková, P.: Electically conductive and optically transparent polyaniline/montmorillonite nanocomposite thin films. Thin Solid Films 562 (2014) 319.

· Dědková, K.; Matějová, K.; Lang, J.; Peikertová, P.; Mamulová Kutláková, K.; Neuwirthová, L.; Frydrýšek, K.; Kukutschová, J.: Antibacterial activity of kaolinite/nanoTiO(2) composites in relation to irradiation time. J. Photoch. Photobio. B 135 (2014) 17.

· Plachá, D.; Simha Martynková, G.; Bachmatiuk, A.; Peikertová, P.; Seidlerová, J.; Rümmeli, M. H.: The influence of pH on organovermiculite structure stability. Appl. Clay. Sci. 93-94 (2014) 17.

· Plachá, D.; Rosenbergová, K.; Slabotínský, J.; Mamulová Kutláková, K.; Študentová, S.; Simha Martynková, G.: Modified clay minerals efficiency against chemical and biological warfare agents for civil human protection. J. Hazard. Mater. 271 (2014) 65.

· Vaculíková, E.; Plachá, D.; Pisarčík, M.; Peikertová, P.; Dědková, K.; Děvínský, F.; Jampílek, J.: Preparation of risedronate nanoparticles by solvent evaporation technique. Molecules 19 (2014) 17848.

· Tokarčíková, M.; Tokarský, J.; Čabanová, K.; Matějka, V.; Mamulová Kutláková, K.; Seidlerová, J.: The stability of photoactive kaolinite/TiO2 composite. Compos. Part B-Eng. 67 (2014) 262.

· Kuc, J.; Grochowalski, A.; Mach, S.; Plachá, D.: Level of hexabromocyclododecane isomers in the tissue of selected commonly consumed fish in central European countries. Acta Chromatogr. 26 (2014) 575.

· Valášková, M.; Zdrálková, J.; Tokarský, J.; Simha Martynková, G.; Ritz, M.; Študentová, S.: Structural characteristics of cordierite/steatite ceramics sintered from mixtures containing pore-forming organovermiculite. Ceram. Int. 40 (2014) 15717.

· Simha Martynková, G.; Hundáková, M.; Barabaszová Čech, K.; Valášková, M.: Cobalt-organovermiculite arrangement and mechanical properties: Models and experiments. J. Comput. Theoret. Nanosci. 11 (2014) 2387.

· Holešová, S.; Štembírek, J.; Bartošová, L.; Pražanová, G.; Valášková, M.; Samlíková, M.; Pazdziora, E.: Antibacterial efficiency of vermiculite/chlorhexidine nanocomposites and results of the in vivo test of harmlessness of vermiculite. Mater. Sci. Eng. C 42 (2014) 466.

· Holešová, S.; Valášková, M.; Hlaváč, D.; Madejová, J.; Samlíková, M.; Tokarský, J.; Pazdziora, E.: Antibacterial kaolinite/urea/chlorhexidine nanocomposites: Experiment and molecular modelling. Appl. Surf. Sci. 305 (2014) 783.

· Valášková, M.; Zdrálková, J.; Simha Martynková, G.; Smetana, B.; Vlček, J.; Študentová, S.: Structural variability of high purity cordierite/steatite ceramics sintered from mixtures with various vermiculites. Ceram. Int. 40 (2014) 8489.

· Simha Martynková, G.; Valášková, M.: Antimicrobial Nanocomposites Based on Natural Modified Materials: A Review of Carbons and Clays. J. Nanosci. Nanotechnol. 14 (2014) 673.

· Ritz, M.; Zdrálková, J.; Valášková, M.: Vibrational spectroscopy of acid treated vermiculites. Vib. Spectros. 70 (2014) 63.

· Matějová, L.; Kočí, K.; Reli, M.; Čapek, L.; Hospodková, A.; Peikertová, P.; Matěj, Z.; Obalová, L.; Wach, A.; Kustrowski, P.; Kotarba, A.: Preparation, characterization and photocatalytic properties of cerium doped TiO2: On the effect of Ce loading on the photocatalytic reduction of carbon dioxide. Appl. Catal. B-Environ. 152-153 (2014) 172.

· Kočí, K.; Matějová, L.; Reli, M.; Čapek, L.; Matějka, V.; Lacný, Z.; Kustrowski, P.; Obalová, L.: Sol-gel derived Pd supported TiO2-ZrO2 and TiO2 photocatalysts; their examination in photocatalytic reduction of carbon dioxide. Catal. Today 230 (2014) 20.

· Kočí, K.; Matějová, L.; Kozák, O.; Čapek, L.; Valeš, V.; Reli, M.; Praus, P.; Šafářová, K.; Kotarba, A.; Obalová, L.: ZnS/MMT nanocomposites: The effect of ZnS loading in MMT on the photocatalytic reduction of carbon dioxide. Appl. Catal. B-Environ. 158-159 (2014) 410.

· Matějka, V.; Tokarský, J.: Photocatalytical nanocomposites: A review. J. Nanosci. Nanotechnol. 14 (2014) 1597.

· Praus, P.; Svoboda, L.; Tokarský, J.; Hospodková, A.; Klemm, V.: Core/shell CdS/ZnS nanoparticles: Molecular modelling and characterization by photocatalytic decomposition of methylene blue. Appl. Surf. Sci. 292 (2014) 813.

· Tokarský, J.; Neuwirthová, L.; Peikertová, P.; Kulhánková, L.; Mamulová Kutláková, K.; Matějka, V.; Čapková, P.: Polyaniline/TiO2/kaolinite: the composite material with high electrical anisotropy. Mater. Chem. Phys. 146 (2014) 146.

Odborné knihy, kapitoly v zahraničních odborných knihách a monografie

· Čech Barabaszová, K.; Mamulová Kutláková, K.; Ritz, M.; Neuwirthová, L.; Holešová, S.; Simha Martynková, G.; Plachá, D.: Vybrané instrumentální metody analýzy materiálů a nanomateriálů - Praktická část. Kleinwächter Publisher, 2014, 6-16, ISBN 978-80-248-3571-6.

Funkční vzorky

· Barabaszová Čech, K.: Antibakteriální jílové nanoplnivo hydroxyapatit/vermikulit do polymerních matric. Ev. č. 055/28-04-2014_F.

· Barabaszová Čech, K.: Antibakteriální jílové nanoplnivo brushite/vermikulit do polymerních matric. Ev. č. 056/28-04-2014_F.

· B. Janíková, V. Matějka, J. Lang, L. Neuwirthová, J. Tokarský: Příprava a charakterizace fotoaktivního nanokompozitu oxid zinečnatý/montmorillonit (ZnO/MMT). (2014) Ev. č. 068/24-06-2014_F.

Užitné vzory

· Plachá, D.; Slabotínský, J.; Simha Martynková, G.: Adsorpční materiál pro zadržení toxických škodlivin a ochranný kompozitní systém, který adsorpční materiál obsahuje (2014), č. dok. 26826.

Patenty

· Plachá, D.; Slabotínský, J.; Simha Martynková, G.: Adsorbční materiál pro zadržení toxických škodlivin, jeho použití a ochranný kompozitní systém, který adsorbční materiál obsahuje a jeho použití (2014), č. dok. 304611.

· Danihelka, P.; Kříž, L.; Suchánková, J.; Čáslavský, M.; Plachá, D.: Způsob odstraňování volatilních organických látek z malých vodních zdrojů pomocí kombinované pervaporace a mikroaerace s použitím membrán s nanopóry a mikropóry a zařízení k provádění tohoto způsobu (2014), č. dok. 304952.

 

>>> starší publikace


© 2019 VŠB-TU Ostrava