Ceník služeb

Výše poplatků za vydání a prodloužení studentských a zaměstnaneckých identifikačních karet a parkovné.


Způsoby zaplacení

  • bezhotovostně přes EPS (http://eps.vsb.cz) pomocí bankovní karty, převodu, přímým bankovnictvím některých bank
  • na pokladně univerzity (A126, pokladna) *
  • bankovním převodem, složenkou (účet VŠB-TUO č. 100954151/0300, VS: dle platby) *
  • přímo na KC (pouze v případě nedostupnosti předchozích možností)

* - doklad o zaplacení je nutné odevzdat na Kartovém centru v okamžiku čepání služby. V případě, že doklad potřebujete, musíte spolu s ním donést jeho kopii. Pracovník KC kopii ověří vůči originálu. Na KC pak zůstane kopie dokladu.

Vystavení průkazu (zvýhodněná sazba)

Zaměstnanci

Z zdarma

- při vzniku pracovně právního nebo jiného vztahu s univerzitou
- po uplynutí pěti let od vydání poslední karty (amortizace karty)
- po změně příjmení

T 200,- Kč

- při vzniku pracovně právního vztahu s univerzitou (určeno pouze pro akademické pracovníky), VS: 8781

Az 200,-Kč - při vzniku pracovně právního vztahu s univerzitou (pouze pokud není nárok na ITIC), VS: 8781

Studenti

P zdarma

- při zápisu na studijní program (1. ročník bakalářského, prezenčního, kombinovaného nebo doktorandského studia)
- po změně příjmení

I 180,- Kč - při zápisu na studijní program (1. ročník prezenční formy studia), VS: 8781
As 180,- Kč - při zápisu na studijní program (1. ročník neprezenční formy studia - nesmí existovat nárok na ISIC), VS: 8781


Vystavení duplikátu průkazu při ztrátě, odcizení, poškození

Z 150,- Kč zaměstnanci, externí zaměstnanci, spolupracovníci, dodavatelé, VS: 8781
T 150,- Kč akademičtí pracovníci, VS: 8781
P 150,- Kč všechny ročníky, VS: 8781
I 150,- Kč všechny ročníky, VS: 8781
Az 150,- Kč všechny ročníky, VS: 8781
As 150,- Kč všechny ročníky, VS: 8781

U karet I, T, As a Az není v ceně nová licence (v případě přidělení nové licence se přičítá cena licence, viz. níže).

Prodloužení platnosti průkazu, licence ISIC, ITIC a ALIVE

Revalidační známky karet T, I, Az, As s platností do 12/2016 se budou prodávat za původní cenu, tedy 150Kč.

T 180,- Kč akademičtí pracovníci, VS: 8782
P zdarma všechny ročníky
I 180,- Kč všechny ročníky, VS: 8782
Az 180,- Kč neakademičtí pracovníci, VS: 8782
As 180,- Kč kombinované formy studia, VS: 8782


Integrace s dopravní kartou ODIS

* 50,- Kč hradit se bude až na KC v hotovosti

Použité zkratky:
    Z – karta Identifikační VŠB-TUO (zaměstnanci, externí zaměstnanci, spolupracovníci, dodavatelé)
    T – karta ITIC (mezinárodní průkaz učitele)
    P – karta Studenta
    I – karta ISIC (mezinárodní průkaz studenta)
   As – karta ALIVE Student
   Az – karta ALIVE Zaměstnanec
   * – všechny typy karet

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava