Identifikační průkaz

Každý zaměstnanec VŠB-TU Ostrava má povinnost nechat si vystavit a mít Identifikační průkaz, realizovaný formou čipové personifikované (jméno, příjmení, datum narození, fotografie, osobní číslo) identifikační karty. Všichni mají nárok na standardní Identifikační průkaz.  Akademičtí pracovníci si mohou místo něj nechat vystavit průkaz ITIC. Zaměstnanci, kteří nemají nárok na ITIC, mohou požádat o průkaz Alive Zaměstnanec.

Průkaz hraje významnou roli v rámci univerzity, kde slouží k identifikaci zaměstnance s návazností na přístup ke službám:

Typy vydávaných průkazů:

ITIC

Základní charakteristika:

  • mezinárodní průkaz učitele
  • platnost od září do konce následujícího roku
  • umožňuje čerpat slevy nejen v ČR, ale i v zahraničí na nákupy, letenky, vlaky, autobusy, stravování, ubytování, volný čas atd.
  • bližší informace o slevách a dalších výhodách najdete na www.isic.cz
  • vydání a prodloužení platnosti je zpoplatněno (viz Ceník služeb)
  • pouze pro akademické pracovníky

Vzhled průkazu

    
přední strana                                               zadní strana

 

ALIVE zaměstnanec

Základní charakteristika:

  • platnost od září do konce následujícího roku

 • umožňuje čerpat slevy v ČR
 • bližší informace o slevách a dalších výhodách najdete na www.alive.cz
 • vydání a prodloužení platnosti je zpoplatněno (viz Ceník služeb)
 • pouze pro pracovníky, kteří nemají nárok na ITIC

Vzhled průkazu

    
přední strana                                               zadní strana

Identifikační průkaz (zaměstnanecký)

Základní charakteristika:

 • platnost je závislá na délce trvání vztahu s univerzitou
 • neumožňuje čerpat slevy
 • první vydání není zpoplatněno (další viz Ceník služeb)

Aktuální vzhled průkazu


přední strana

Čárový kód se netiskne, protože se již nepoužívá.

Starší vzhledy (již se nevydávají)

Interní zaměstnanec:


přední strana (na zadní je adresa univerzity)  

    
přední strana                                               zadní strana

    
přední strana                                               zadní strana

Externista:

    
přední strana                                               zadní strana

    
přední strana                                               zadní strana

Vyhotovení

Průkazy vydává Kartové centrum univerzity. K jeho zhotovení je nutné:

 • splnit náležitosti evidence osob – IDM (nutný záznam v databázi)
 • nechat se bezplatně vyfotit (provede KC)
 • předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
 • zaplatit poplatek (viz Ceník služeb)

Prodloužení platnosti

Karty ITIC a ALIVE je potřeba každým rokem prodloužit, aby bylo možné čerpat slevy, které jsou poskytovány majitelům těchto karet mimo univerzitu. Prodloužení je visuálně realizováno vylepením revalidační známky. Cena je uvedena v Ceníku služeb. Prodloužení karet je možné zařídit na Kartovém centru nebo v knihovně EkF.

Ztráta, odcizení nebo poškození karty

Ihned po zjištění ztráty průkazu, je třeba tuto skutečnost nahlásit na Kartové centrum, které zajistí zablokování průkazu ve všech potřebných systémech a tím zabrání možnému zneužití karty. Zablokování je možné realizovat i přes web. Zároveň si je třeba nechat vystavit kartu novou, jejíž vydání je již většinou zpoplatněno (viz Ceník služeb). Po obdržení nové karty si osoba musí v některých systémech sám zajistí opětovnou aktivaci nové karty (Knihovna, Vstupy).

Reklamace karty

Na kartu je poskytována záruka 2 roky od vydání. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození! Reklamaci je možné vyřídit na kartovém centru. Po 5-ti létech vzniká nárok na vydání nové karty z důvodu amortizace (opotřebení).

Informace evidované v IS


© 2019 VŠB-TU Ostrava