Pravidla focení

Kartové centrum provádí bezplatné focení osob na průkazy (studentské, zaměstnanecké, atd.), které vydává.

K focení nesmí mít osoba:

 • tmavé brýle (kromě nevidomých)
 • pokrývku hlavy (kromě zdravotních či náboženských důvodů) - v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci
 • oblečení, které by zakrývalo celý krk nebo část obličeje  (např. mikina, šála, kapuce, bunda, čepice, sluchátka, atd.)

Osoba musí být vyfocena v čelním pohledu a její pohled musí směřovat do objektivu fotoaparátu.

Pracovník kartového centra upozorní na případné nedostatky. Nebudou-li ze strany focené osoby odstraněny, nebude karta vydána. Kartu lze vydat kdykoli později (za splnění předepsaných požadavků).

Osobní návštěva kartového centra z důvodu vyřízení identifikační karty není požadována na detašovaných pracovištích v Mostu, Šumperku, Val. Meziříčí, atd. V tomto případě uživatel musí dodat fotografii, na jejiž zadní straně bude uveden údaj pro jednoznačnou identifikaci osoby – login nebo rodné číslo. Samotná fotografie musí:

 • být ve tvaru obdélníku postaveného na kratší stranu
 • být barevná o rozměru 35 x 45 mm
 • být s rovnými rohy
 • ukazovat hlavu a ramena zobrazované osoby a musí odpovídat současné podobě
 • mít pozadí, které je tvořeno plynulým přechodem světlemodré barvy do bílé
  • pozadí nesmí být členité např. tvořené krajinou, budovami, osobami ani jejími částmi 
  • nesmí dojít ke splynutí pozadí se zobrazovanou osobou
 • být zhotovena tak, aby výška obličejové části hlavy (vzdálenost od kořene nosu k bradě) byla minimálně 13 mm.
 • být zhotovena tak, aby mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie byly minimálně 2 mm
 • být zhotovena tak, aby osvětlení použité při fotografování nevytvářelo odlesky
 • být předána neznečištěná, nepomačkáná, nepotrháná a nesmí být potištěna žádným razítkem
 • mít optimální barevnou hustotu - nesmí být příliš tmavá ani příliš světlá a kontrast nesmí být velký ani malý
 • focena dle informací uvedených výše pro focení na kartovém centrum (týkající se poledu, pokrývky hlavy, oblečení atd.)

Pro podrobnější informace k předání podkladů pro zhotovení průkazu Vám sdělí studijní referentka.

Vlastní fotografie může být dodána při osobní návštěvě kartového centra pouze v případě zdravotních důvodů, které znemožňují provést focení. V tomto případě fotografie musí splňovat všechny výše uvededené požadavky. Průkaz nemusí být vydán na počkání.

Bližší informace k průkazovým fotografiím (externí odkaz, kritéria průkazové fotografie).


© 2019 VŠB-TU Ostrava