Studentský průkaz

Studentský identifikační průkaz hraje významnou roli v rámci univerzity. Průkaz je realizovaný formou čipové personifikované identifikační karty. Prakticky tedy slouží jednak k prokázání totožnosti, ale také k identifikaci studenta (pomocí čipu na kartě) pro přístup ke službám dostupným v rámci univerzity:

Každý student VŠB-TU Ostrava má povinnost být držitelem Studentského identifikačního průkazu. Studenti mají právo si vybrat ze dvou druhů průkazů. V případě prezenční formy studia buď ISIC a nebo Standard. U kombinovaného studia je možné vydat průkaz ALIVE student nebo Standard.

Následují bližší informace k jednotlivým typům průkazů:

ISIC

Základní charakteristika:

 • mezinárodní studentský průkaz
 • platnost od září do prosince následujícího roku
 • umožňuje čerpat slevy nejen v ČR, ale i v zahraničí na nákupy, letenky, vlaky, autobusy, stravování, ubytování atd.
 • bližší informace o slevách a dalších výhodách najdete na www.isic.cz
 • vydání a prodloužení platnosti je zpoplatněno (viz Ceník služeb)
 • pouze pro prezenční formu studia

Aktuální vzhled průkazu

    
přední strana                                           zadní strana

Čárový kód se netiskne, protože se již nepoužívá.

 

Starší vzhled

Průkazy vydávané v minulosti, které jsou platné, nicméně v tomto vzhledu se již dále nevystavují.

    
přední strana                                           zadní strana

    
přední strana                                           zadní strana

    
přední strana                                           zadní strana

Čárový kód se přestal tisknout, protože se již nepoužívá.

 

ALIVE student

Základní charakteristika:

 • platnost od září do konce následujícího roku
 • umožňuje čerpat slevy v ČR
 • bližší informace o slevách a dalších výhodách najdete na www.alive.cz
 • vydání a prodloužení platnosti je zpoplatněno (viz Ceník služeb)
 • pouze pro studenty, kteří nemají nárok na ISIC (většinou kombinovaná forma studia)

Vzhled průkazu

    
přední strana                                           zadní strana

Standard

Základní charakteristika:

 • průkaz studenta s platností v ČR
 • platnost od září do srpna následujícího roku
 • umožňuje získat některé slevy na dopravu, ubytování, nákupy, stravování atd.
 • vydání i prodloužení platnosti je zdarma

Aktuální vzhled průkazu

    
přední strana                                           zadní strana

 

Starší vzhled

Platné průkazy, nicméně již se nevystavují.

 

    
přední strana                                           zadní strana

 

    
přední strana                                           zadní strana

Vyhotovení

Průkazy zhotovuje Kartové centrum univerzity. K vystavení je nutné:

 • splnit náležitosti zápisu do akademického roku (proveden záznam v databázi Studijním oddělením fakulty)
 • nechat se bezplatně vyfotit (zajistí Kartové centrum)
 • předložit občanský průkaz (1. ročníky)
 • v některých případech zaplatit poplatek (viz Ceník služeb)

Evidované informace

K dispozici jsou on-line aktuální informace týkající se:

 • účtu služeb - stav a pohyby na virtuálním účtu pro reprografické účely, kompletní výpis je dostupný ve WebKreditu
 • průkazu - platnost identifikačního průkazu a parkovného pro konkrétního uživatele. Pro získání těchto informací je potřeba se nejprve přihlásit.

Prodloužení

Každý rok při zápisu do nového ročníku (září) je vhodné si nechat prodloužit platnost průkazu nalepením validační známky. Prodloužení je možné provést přímo na Kartové centru nebo v knihovně na EkF (pouze ISIC a Standard průkazy). Revalidace průkazu ISIC a ALIVE je zpoplatněna (viz Ceník služeb)

Ztráta, odcizení nebo poškození karty

Student je povinen ihned po zjištění ztráty průkazu nahlásit tuto skutečnost na Kartové centrum nebo povést zablokování z webu. 

Kartové centrum zajistí nahlášení ztráty příslušným správcům systémů, které využívají karty pro identifikaci (knihovna, stravovací systém, vjezd na parkoviště, reprografické služby), aby došlo k zamezení možného zneužití zcizené karty.

Vydání nové karty je většinou zpoplatněno (viz Ceník služeb). Jeji aktivaci v navazujících systémech (knihovna atd.) si student zajistí sám.

Reklamace

Na kartu je poskytována záruka 2 roky od vydání. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození! Reklamaci je možné vyřídit na Kartovém centru.

Odloučené fakulty: Most, Šumperk, Val. Meziříčí, atd.

Pro vydaní karty studentům odloučených fakult musí student:

 • splnit náležitosti zápisu do akademického roku (proveden záznam v IS Edison studijním oddělením fakulty)
 • Odevzdat foto na Studijním oddělení své fakulty. Na zadní stranu fotky je nutné napsat údaj pro jednoznačnou identifikaci osoby – login nebo rodné číslo
 • Zvolit typ průkazu
 • zaplatit poplatek při volbě karty ISIC nebo ALIVE


© 2019 VŠB-TU Ostrava