Výměna karet

Byla zahájena výměna karet, mimo karty s funkčností ODIS (kdo si ji objednal nechť vyčká na další informace. Předpokládaný termín výdeje je od 19.8.). Prosím, dostavte se osobně (se svou současnou kartou) na níže uvedené místo. Vyzvednutí karty pro jinou osobu je možné pouze na základě přeložení plné moci.

Místo vyzvednutí karet

 • Areál Poruba, budova A, vstupní hala (naproti vrátnice)
 • EkF - je v plánu vydávat karty i na EkF a to poslední týden v srpnu (1-2 dny)

Termíny

 • týden 19. - 23. 8.
  • Pondělí  19.8.  9:00 - 13:00
  • další dny výdej pouze na KC
   • 21. a 22. 8 je KC zavřeno z důvodu odstávky el. proudu
 • týden 26. - 30. 8. 2019
  • Pondělí        26.8.  9:00 - 13:00
  • EkF Úterý     27. 8. 9:00 - 13:00 - v Porubě na KC karty nebudou!
  • EkF Středa   28.8.  9:00 - 13:00 - v Porubě na KC karty nebudou!

Mimo uvedené termíny se karty vydávají na KC.

Další termíny budou průběžně doplňovány.

FAQ

 • Výměna se týká všech karet (Zaměstnanecké, Studentské, ISIC, ITIC, Alive studenta, Alive zaměstnance).
 • ODIS lze mít na libovolné kartě z výše uvedených.
 • Pokud ODIS nechcete, není třeba nic dělat.
 • Pokud si nyní neobjednáte ODIS, tak dodatečně nelze na kartu ODIS umístit a je nutné vyrobit novou kartu. Což je zpoplatněno dle ceníku KC (dle typu karty 150 - 330 Kč + 50 Kč za ODIS). Případně vyčkat 5 let nebo mít nový vztah s univerzitou, změnite přiímení, pak je duplikát karty zdarma.
 • ODISka na kartě VŠB-TUO není Anonymní.
 • Pokud je někdo v zahraničí a chtěl by změnit fotku. Může požádat o vyřazení ze seznamu hromadně vyráběných karet a po návratu si kartu vyřídit individuálně na KC.
 • ODIS na VŠB kartě nijak neovlivní existující ODIS vydanou někým jiným.
 • ODIS na VŠB kartě bude vydávána ve spojení DPO a její správa bude řešena na portále ODIS DPO.
 • Dle pravidel ODIS, může mít jedna osoba více karet ODIS současně.
 • Volba ODIS je pouze pro zaměstnance a studenty VŠB-TUO (netýká se např. důchodců).
 • Po skončení pracovního poměru nebo studia, lze kartu dále používat jako ODIS až do konce její platnosti.

5.8.2019

Začátek výdeje nových karet

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

v pondělí 5.8.2019 začíná plánovaná výměna karet a bude ukončena 30.9.2019. Karty si můžete vyzvednout ve vstupní hale budovy A (rektorát) nebo Kartovém centru. Dny a časy jsou zveřejněny na webu KC (http://kc.vsb.cz). Vyzvednutí je možné osobně nebo po předložení plné moci. Při vyzvednutí předložte obsluze svoji stávající kartu nebo sdělte své osobní číslo. Stará karta bude ukončena a nová aktivována. Starou kartu v žádném případě nevyhazujte, budete ji ještě po přechodnou dobu potřebovat.

Protože proces výměny karet ani čteček není možné udělat v jeden okamžik, bude v době výměny (5.8. – 30.9.) takzvané přechodové období. V tomto období může dojít k situaci, kdy některá zařízení nebo systémy budou pracovat jen se starou kartou, jiná jen s novou nebo s oběma. Proto je třeba mít během této doby u sebe vždy obě karty. 

Karty s ODISkou budou vydávány později, protože musí proběhnout ještě jejich inicializace na DPO. Předpokládáme, že výdej začne od 19.8.2019. Informace o začátku výdeje karet s ODISkou bude ještě dodatečně rozeslána těm, kteří o ni požádali.

I přes veškerou snahu, aby přechod byl pro uživatele jednoduchý a bez komplikací, se může stát, že něco nebude fungovat. Budeme rádi, pokud nám nahlásíte případné problémy na helpdesk CIT a my je budeme řešit.

21.5.2019

ODIS na Vaší nové kartě | ODIS on your new card

V nedávném emailu jsme Vás informovali o chystané změně univerzitních čipových karet. Snažíme se, aby nová karta měla více funkcí než současná a mohli jste ji využívat i mimo univerzitu. Podařilo se nám dohodnout umístění dopravní karty Moravskoslezského kraje ODIS na Vaši novou univerzitní kartu. Z tohoto důvodu Vás chceme požádat o vyjádření, zda tuto funkčnost budete chtít na své kartě využívat. Aktivace ODISky na kartě VŠB bude znamenat zaplacení 50 Kč a na její používání se vztahují stejná pravidla jako na běžné ODIS karty (https://odiska.dpo.cz/Home/How/ConditionsForUseBody). To mj. znamená, že platnost ODISky v dopravních prostředcích bude 6 let od jejího vydání. Kartu s integrací na ODIS doporučujeme těm, kdo nyní používají ODISku a jejich stávající karta jim v blízké době (1-2 let) přestane platit nebo těm, kdo kartu ODIS nemají a chtějí si ji nyní pořídit. Použití karty v rámci univerzity nebude nijak omezeno, ať už se rozhodnete jakkoliv.


In a recent email, we informed you about a forthcoming change in university smart cards. We try to make the new card more functional than the current one and to make it possible for you to use it outside the university. We managed to agree on placing the transport card of the Moravian-Silesian Region ODIS on your new university card. For this reason, we would like to ask you if you want to use this feature on your card. Activation of ODIS on the VŠB card will mean the payment of CZK 50 and the same rules apply to its use as the regular ODIS card (https://odiska.dpo.cz/Home/How/ConditionsForUseBody). This means, among other things, that the validity of the ODIS in the means of transport will be 6 years after its issuance. We recommend the ODIS integration card to those who are now using ODIS, and their current card will expire soon (1-2 years) or those who do not have an ODIS card and want to acquire it now. The use of the card within the university will not be restricted in any way, no matter what decision you make.

 

6.5.2019

Informace o připravované výměně karet

Dovolte, abychom Vás informovali, že univerzita v rámci projektu digitalizace veřejného vysokého školství přejde na modernější technologii čipových identifikačních karet. To znamená, že každý držitel platné karty obdrží zdarma kartu novou (půjde o duplikát stávajícího průkazu).

Je vhodné, aby na ní byla aktuální fotografie. Fotografii, která na kartě bude, si můžete zkontrolovat na webu http://kc.vsb.cz/prukaz a pokud Vám nevyhovuje, máte možnost si ji nechat změnit. Focení bude probíhat na Kartovém centru (Hlavní budova – rektorát, místnost A148) v průběhu května. Před návštěvou je třeba se objednat na určitý den a hodinu a v průběhu té přijít, aby vše probíhalo bez zbytečného čekání.

Distribuce nových karet bude spuštěna na začátku měsíce srpna. Od srpna také budou postupně upravovány jednotlivé systémy využívající čipové karty, aby uměly s novou kartou pracovat. Protože se jedná o postupný proces, který zabere nějaký čas, noste prosím s sebou po přechodnou dobu také svou starou kartu, abyste předešli případným problémům.


© 2019 VŠB-TU Ostrava