FAQ - SafeQ

1. Z jakého účtu se hradí kopírování a tisk?
Využívá se účet služeb vedený ve stravovacím systému Kredit (ze stejného účtu se hradí jídlo v menze, nákupy v bufetech).

2. Proč nemohu naskenovat ani zkopírovat černobílou stranu, když mám na účtu kredit (např. 2Kč), který by měl vystačit na vytvoření několika černobílých kopií?
Toto se může stát na barevném stroji, který vyžaduje, aby na účtu byla minimálně částka odpovídající ceně jedné barevné kopie (systém SafeQ neví, zda budete dělat čenobílou nebo barevnou kopií nebo skenovat). V okamžiku, kdy stav účtu klesne pod tuto hodnotu, je stroj zablokován.

3. Je k dispozici přehled využívání reprografického systému včetně cen za poskytnuté služby?
Detailní výpis historie využívání služeb reprografického systému je k dispozici na této adrese. Finanční částky, které byly odečteny z účtu služeb ve stravovacím systému Kredit, jsou rovněž uvedeny v historii účtu.

4. Můžu tisknout ze svého notebooku nebo domácího PC?
Ano, můžete. Je k tomu potřeba nainstalovat tiskárnu pro tisk přes SafeQ a připojit se do univerzitní sítě (vpn, wi-fi). Po odeslání úlohy k tisku je potřeba ji u libovolného zařízení připojeného do SafeQ vyzvednout.

5. Je možné tisknout z jiného OS než MS Windows (Linux, Mac, atd.) ?
Ano, k dispozici je návod pro zprovoznění tisku pod Linuxem a MAC OS.

6. Jak dlouho zůstává úloha po odeslaní k tisku na serveru?
Po odeslání úlohy k tisku je potřeba ji u libovolného zařízení připojeného do SafeQ vyzvednout. Nevytištěná úloha je na serveru k dispozici maximálně týden. K jejímu smazání může dojít i dříve.
Po vytištění je k dispozici nejvýše dva dny pro případ, že byste ji potřebovali vytisknout znovu.

7. Jak nastavit ovladač tiskárny, aby byly správně zaúčtovány černobílé tisky?
Pokud chcete mít jistotu, že tisk (i např. černobíleho obrázku) bude zaúčtován jako černobílý, je potřeba mít nainstalovánu nejnovější verzi ovladače a v něm zvolit v záložce Barva (Color), že se má tisknout černobíle (viz nastavení čb tisku).
Je vhodné si nastavit černobílý tisk jak výchozí. Některé aplikace však toto nastavení ignorují (např. aplikace pro tisk fotografii ve Windows). Doporučujeme proto před tiskem ověřit nastavení.
Informace o počtu černobílých a barevných stran v historii využívání reprografického systému je pouze orientační a zakládá se na SW analýze přijatého dokumentu, která ne vždy korektně určí počet barevných a ČB stránek. O skutečném zaúčtování rozhoduje až koncové zařízení (tiskárna/kopírka).

8. Je možné odeslat naskenovaný dokument na libovolný e-mail?
Ano, je to možné (v záložce E-mail se vybere Man. Vložení a zadá se adresa). Podrobnější postup je uveden v návodech u jednotlivých strojů nebo v tomto dokumentu .

9. Jaké informace je potřeba zaslat správcům SafeQ v připadě problémů při tisku?
Je vhodné, aby uživatel popsal postup, který vedl ke vzniku problémů - je potřeba uvést typ OS, použitou aplikaci, nastavení tiskového driveru, osobní číslo, přibližný čas výskytu problému atd.

10. Jak tisknout na papír velikosti A3?
Je vhodné si nainstalovat poslední verzi tiskoveho driveru. Aktuální verze driveru je ke stažení na webu safeq.vsb.cz.
Při tisku z Office je vhodné vytvořit stránky dokumentu A3 a ty pak nechat tisknout na papír velikosti A3.

11. Proč se při skenování někdy zobrazí hláška "Vložte klíčové počítadlo" a naskenovaný dokument mi nepřijde na email?
Uživatel je automaticky odhlášen od zařízení v případě nečinnosti po přesně stanovené době (aktuálně nastaveno 5 minut). Systém rozpoznává jako práci se zařízením pouze tisk a kopírování. Skenování tedy neprování prodlužování okamžiku odhlášení a proto po stanovené době dojde k automatickému odhlášení.

12. Proč někdy po skenování přijde na email odkaz pro stažení dokumentu? Jak dlouho je soubor dostupný?
Vzhledem k tomu, ze poštovní servery zahazují emaily s většími přílohami, systém SafeQ velké naskenované dokumenty (více než cca 10MB) nezasílá přímo. Soubor je uložen na server a je odeslán odkaz pro jeho stažení. Stažení je možné provádět i z osobních PC. V takovém případě je nutné, aby počítač byl připojen do univerzitní sítě - např. pomocí VPN nebo wi-fi v areálu školy.
Soubor je na serveru dostupný ke stažení po dobu 7 dnů. Po této době je smazán.

13. Zmizelo mi podezřele hodně financí z Účtu služeb po kopirování/tisk!
Po přihlášení k zařízení dojde k automatickému zablokování finanční částky maximálně 1000Kč, která slouží k následnému čerpání služby. Pokud dojde k nekorektnímu ukončení práce se systémem (restart, vypnutí zařízení apod.), tak zůstanou finanční prostředky nadále zablokovány. Tento stav je možné ověřit v historii účtu stravovacího sytému, jak na prezentačním místě, tak na webu. Pro odblokování stačí kontaktovat správce SafeQ.
Nebo mohla být tisková úloha vytištěna a zaúčtována jako barevná i když se zdá být pouze černobílá (viz FAQ: Jak nastavit ovladač tiskárny, aby byly správně zaúčtovány černobílé tisky?).

14. Jak oboustranně tisknout dokument ve Wordu, který má stránky na šířku?
Stránka ve Wordu, která je na šířku (naležato), se při oboustranném tisku chová stejně, jako stánka na výšku. Proto je potřeba nastavit parametry tisku vždy tak, jako by se jednalo o stránky na výšku.

15. Někdy mi nejsou doručeny všechny naskenované dokumenty. Jak tomu předejít?
Zařízení odesílá dokumenty až se dokončí skenování. Je proto potřeba počkat s odhlášením od zařízení, dokud není odesílání dokončeno. Délka odesílání je závislá na skenovaných dokumentech - počet stran, zvolený formát atd. Doporučujeme vyčkat alespoň 10s.
Při skenování ze skla je potřeba odeslat dokumenty stisknutím klávesy #.

16. Jak mám skenovat, když jsem student OSU?
Studenti OSU musí byt registrováni v IS VŠB-TUO. Při registraci se nevytváří email na VŠB. Eviduje se ten, který uživatel má na OSU. Dříve registrovaní uživatelé jej nemusí mít zaevidován. V tomto případě je vhodné situaci řešit s Kartovým centrem. Je také možné skenovat do ručně zadaného emailu - postup je uveden v návodech u strojů.

17. Nefungují mi odkazy ("Historie účtu", "Web SafeQ" a "Návod k použití") z menu SafeQ Clienta VŠB (po kliknutí na ikonu aplikace (tiskárna) v hlavním panelu oznamovací oblasti).
Je potřeba otevřít prohlížeč webových stránek (např. IE) a nastavit jej jako výchozí (pro IE: Možnosti Internetu, záložkaProgramy, Nastavit jako výchozí).

18. Jak změnit jazyk, ve kterém stroj komunikuje?
Zmáčkněte tlačítko pro vstup do nastavení stroje (v manuálu označeno číslem 3). V pravém horním rohu displeje je pak volba pro změnu jazyka.

19. Jak předčasně ukončit právě probíhající tisk?
Stiskněte tlačítko s ikonou tiskárny (třetí odspodu na levé straně displeje). Na displeji pak vyberte tlačítko Reset úlohy.

20. Jaká je gramáž používaných papírů?
Používají se standardní papíry s gramáží 80g/m2.

21. Jak vytisknout pdf černobíle, aby byl tak i zaúčtován?
Je nutné nastavit ve vlastnostech tiskárny čb tisk - podle Nastavení čb tisku v okně prohlížeče pdf (volba Vytisknout v odstínech šedé (černobíle)) nefunguje korektně! Tato volba provede pouze převedení do stupňů šedé, nicméně pokud je ve vlastnostech tiskárny nastavený barevný tisk, tiskárna může použít barevné tonery pro větší věrohodnost odstínů - tisk je pak účtován jako barevný.

22. Jak korektně vytisknout všechny čekající úlohy?
Při výběru tisku všech úloh zařízen postupně korektně vytiskne všechny čekající úlohy. Po výběru této volby však většinou nedojde ke korektní aktualizaci čekajících úloh a ze seznamu jsou vymazány jen některé. Pokud se zvolí tisk úloh z tohoto seznamu, bude proveden tisk dvakrát! Je proto potřeba zkontrolovat provedené výstupy, seznam by se měl aktualizovat například přepnutím do jiné záložky a zpět.

23. Proč se mi tisková úloha nevytiskla?
Občas k tomu může dojít u dokumentů (většinou pdf), které obsahují grafiku (tabulky, grafy). Tiskový ovladač může špatně interpretovat některé údaje a stroj pak úlohu nezpracuje a tak ji nevytiskne.
Pro vytištění takovéto problémové úlohy je vhodné ve vlastnostech tiskárny, v záložce Kvalita tisku v části Grafika změnit hodnotu Vektor na Rastr.

24. Proč se mi nedaří odeslat úlohu k tisku, když jsem přihlášen přes EDUROAM na účet OSU?
Pro odesláni úlohy k tisku je potřeba být v síti VŠB - TU Ostrava. Přihlášení přes účet OSU to neumožní. Pro zprovoznění je potřeba provést registraci studenta OSU na Kartovém centru. Přihlašovací údaje získané při registraci umožní potřebný přístup.

25. Lze nějak zrychlit tisk pdf, které se při tisku dlouho zpracovávají nebo tisknou?
Například v Adobe Readeru je po otevření dialogu tisku možné v Dalším nastavení tisku (dostupné pod tlačítkem Rozšířené) aktivovat volbu Tisknout jako obraz.

26. Problém s tiskem souborů pdf z Edge ve Windows 10
Ve Windows 10 se ve výchozím nastavení pdf soubory otevírají v prohlížeči Edge. Ukázalo se, že tisk nemusí být úspěšný - tisková úloha je bez problémů odeslána na SafeQ server, při pokusu o vytištění nevznikne žádná chyba, nicméně k vytištění nedojde.
Doporučujeme použít použít jiný prohlížeč pdf souborů a tisknout z něj (např. Adobe Acrobat Reader).


© 2019 VŠB-TU Ostrava