Kopírování

Na všech zařízeních (s výjímkou typu 4 a 5) je možné provádět kopírování. Zařížení by měly být ve výchozím stavu nastaveny tak, aby kopírovaly černobíle. Zařízení typu 1 a 2 je možné přepnout do režimu barevného kopírování. Ceny kopírování jsou stejné jako ceny tisku a jsou uvedeny v ceníku.


© 2019 VŠB-TU Ostrava