Tisk

V této části je popsáno, jak je potřeba postupovat, když chcete tisknout přes SafeQ z vlasního PC. Tisky je možné provádět i z PC, které se fyzicky nenacházejí na univerzitě. Je však potřeba, aby počítač byl připojen do univerzitní sítě - například pomocí VPN nebo wi-fi v areálu školy.

K dispozici jsou návody pro tisk z těchto operačních systémů:

Nově je možné odesílat přímo dokumenty, tabulky, obrázky a pdf k tisku (je momentálně podporováno pouze na zařízeních umístěných na Kolejích A-B, C, E)


© 2017 VŠB-TU Ostrava