Postup - PDF

Postup při tisku pdf souborů je stejný jako tisk z Firefoxu.


© 2019 VŠB-TU Ostrava