MS Windows

Postup instalace tiskárny je následující:
1) Stáhněte si instalační soubor SafeQ-PCL.exe (i pro 64-bitové OS)

 

2) Stažený soubor spusťte. Pro instalaci je potřeba být přihlášen jako správce. V závislosti na nastavení OS se požaduje povolení spuštění. Následuje informace, že případné dřívější instalace SafeQ budou přepsány.

3) Je možné nastavit, zda má být tiskárna SafeQ Tisk-PCL výchozí. Je také možné přednastavit výchozí černobílý tisk. Kliknutím na Pokračovat spustíte instalaci/odinstalaci.

 

4) Instalační program připraví potřebné soubory. Automaticky nainstaluje SafeQ Port a přidá do systému novou tiskárnu s názvem SafeQ tisk.

5) Instalace byla dokončena. Klikněte na Další.

 

6) Instalace je dokončena

 

Pokud vše proběhlo korektně, v systému přibyla nová tiskárna SafeQ tisk. V pravé dolní části obrazovky (oblasti tray) je zobrazena ikona . Jak ji využít je popsáno v Postupu při tisku přes SafeQ.

Reportované chyby při instalaci

V případě, že instalace neproběhne úspěšně, můžete vyzkoušet přidat tiskárnu ručně podle tohoto postupu. V případě, že se během instalace se zobrazí chyba: "Operaci nelze dokončit(chyba 0x00000704) zadaný port není známý." je možné využít první část postupu


© 2019 VŠB-TU Ostrava