Postup při tisku

Chcete-li tisknout přes SafeQ z vlastního počítače, je potřeba nainstalovat tiskárnu SafeQ tisk podle pokynů ve zveřejněném návodu. Tisky je možné provádět i z PC, které se fyzicky nenacházejí na univerzitě. Je však potřeba, aby počítač byl připojen do univerzitní sítě - například pomocí VPN nebo wi-fi v areálu školy.

Samotný postup při tisku z OS Windows je následující:

1) V aplikaci zvolte tisk. Zobrazí se okno pro výběr tiskárny a nastavení parametrů. Vyberte tiskárnu SafeQ tisk. Pokud chcete změnit přednastavené parametry tisku, zvolte Vlastnosti (Properties) nebo Předvolby (Preferences). Je možné nastavit zda tisknout barevně nebo černobíle, volit orientaci papíru, počet stran na stránku případně oboustranný tisk.

2) Potvrďte tisk.

3) Po úspěšném odeslání úlohy na server a jeji analýze je zobrazeno okno s informacemi o úloze. Vyplňte Vaše osobní číslo do pole Osobní číslo a Heslo používané na univerzitě např. na SSO nebo pro přístup do e-mailové schránky. Poté potvrďte pomocí OK.

V případě, že budete chtít odesílat další tisky a nechcete zadávat uživatelské jméno a heslo, aktivujte volbu Použít přihlášení i pro následující úlohy. Je rovněž možné úlohu zrušit kliknutím na Storno úlohy.

4) Pokud vše proběhlo v pořádku, je úloha umístěna na serveru a čeká na vytištění (lze ověřit v historii účtu). Nevytištěná úloha je na serveru uchovávána po dobu 2 dnů. Nyní stačí přijít k libovolnému zařízení zapojenému do SafeQ a nechat si úlohu vytisknout (kompletní seznam zařízení je na safeq).

5) Na zařízení se přepněte na panel SafeQ (nejspodnější tlačítka na levé straně displeje) a pak se autorizujte přiložením identifikační karty.

6) Tlačítkem Tisk na displeji, vytisknete všechny nevytištěné úlohy. Pokud si chcete vybrat jen některé, zvolte Seznam úloh a následně ťuknutím na název úlohy ji označte a pak zvolte tisk.

7) Úloha je vytištěna a zaúčtována vůči Účtu služeb vedeném ve stravování (Kreditu7). Vytištěná úloha je na serveru k dispozici ještě dalších 8 hodin. Během této doby je možné provést opětovné vytištění (úhoha je dostupná na zařízení přes Seznam úloh).

Účet si lze dobít bezhotovostně přes EPS nebo hotovostí na vkládacích místech.

Multifunkční zařízení umožňují tisknout také na papír velikosti A3. Pro použití takovéhoto formátu papíru je potřeba nastavit parametry tisku.


© 2019 VŠB-TU Ostrava